Förslag om framtida fastighetsnära insamling av förpackningar

Regeringen har tagit fram ett förslag att förpackningar ska samlas in fastighetsnära av kommunerna senast 2026. Detta innebär att förpackningar samlas in i direkt anslutning till boendet. För lägenheter betyder det oftast sortering i soprum eller miljöhus och för...

Receptionen öppen för besökare

I samband med de lättade restriktionerna har vi nu öppnat vår reception för besökare. Receptionen har öppet måndag-fredag, 10.00-15.00, med lunchstängt 12.00-13.00. Dag före röd dag stänger vi 13.00. Detta gäller även för telefon. Övriga tider är du välkommen att...

Jönköpings läns klimatvecka 18-24 oktober

Är du intresserad av mat, klimat och självförsörjning? Årets Klimatvecka pågår den 18–24 oktober. Klimatveckan är till stor del digital och bjuder på en mängd aktiviteter. Allt är gratis och tillgängligt för alla. Vare sig du arbetar inom miljö- och klimatområdet...

Tyck till om Aneby kommuns avfallshantering

Nu kan du lämna synpunkter på ett förslag till nya avfallsföreskrifter för kommunen. Aneby Miljö & Vatten AB och Aneby kommun har under 2021 gemensamt tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om avfallshantering som nu finns att ta del av....

Avfallssamarbete på gång på Höglandet

Aneby Miljö & Vatten AB, Eksjö Energi AB och Nässjö Affärsverk AB avser att samarbeta inom avfallsområdet. Ett samverkansavtal håller på att formuleras och avfallsföreskrifter planeras att ställas ut i början av hösten. Samarbetet ses som en möjlighet att kunna...

1 september sänks fjärrvärmepriset

Från och med 1 september 2021 sänks fjärrvärmepriset med 4,2%. Sänkningen beror på att Amaqs kostnad för flis, som tillsammans med pellets eldas i fjärrvärmepannan, har gått ned. Den senaste upphandlingen av el har även gett en sänkning av elkostnaden vilket också...

En påminnelse om att slänga rätt på återvinningscentralen

Det händer ibland att avfall slängs fel på återvinningscentralen. Det är särskilt vanligt i fraktionerna Ris och Grenar, samt Trädgårdsavfall. Fraktionerna ligger utanför återvinningscentralens grindar och är därför öppna dygnet runt. En förutsättning för att detta...