Grävning vid Stalpet

Just nu håller vi på att gräva vid Stalpet för att ansluta nya fastigheter till kommunalt vatten och avlopp. I samband med detta kommer vi att borra under vägen vid Stalpet Solvik 1. Grävningen till förbindelsepunkten vid Sommarhemmet är klar och resterande arbete har...

Kontroll av dagvatten i Frinnaryd, Sunhultsbrunn och Askeryd

Mellan 7 april och 9 april kommer vi att utföra kontroller i Frinnaryd, Sunhultsbrunn och Askeryd för att undersöka dagvattenledningar och dagvattenavrinning. Avsikten med kontrollerna är att undersöka om dagvattnet tas omhand på respektive fastighet eller om...

Sorteringsguiden – snart i din brevlåda

Håll utkik i din brevlåda! Under påskhelgen vecka 13 kommer vi att göra ett utskick av vår nya sorteringsguide till hushåll i Anebys kommun.  På framsidan av sorteringsguiden finns det en tabell med olika avfall och hur de ska sorteras. På baksidan står information om...

Ändrade sophämtningsdag och ändrade öppettider under påsk

  Ändrade sophämtningsdagar I samband med helgdagarna under påsk så kommer sophämtningsdagar att flyttas. Helgdag Ordinarie tömningsdag Ny tömningsdag Långfredag Fredag 2 april Torsdag 1 april Annandag påsk Måndag 5 april Tisdag 6 april Övriga dagar sker tömning...

7032 kilo insamlade textilier

Bild: Unsplash 7032 kilo… Så mycket textil samlades in på återvinningscentralen under 2020, från invigningen i april till nyår. Utav dem så skickades 9% till materialåtervinning och 85% till återbruk. Det sparar hela 43 ton koldioxid*. Textil är en av de fraktioner...

Avlämnarintyg krävs för verksamheter som lämnar farligt avfall

Nu krävs det att verksamheter har med sig avlämnarintyg för att få lämna farligt avfall på återvinningscentralen. Från och med den 1 november 2020 krävs det att verksamheter rapporterar sitt farliga avfall till Naturvårdsverket. Det beror på att regeringen fattat ett...

Trafikmätning på återvinningscentralen

Mellan den 1 mars och 30 juni kommer vi att samla in statistisk från fordon på återvinningscentralen på Kretsloppsgården. En sensor kommer att läsa av registreringsnumret på samtliga fordon som kör in på återvinningscentralen. Med hjälp av registreringsnumret hämtas...

Avfallspåsarna kommer att få handtag igen

Under tiden som avfallspåsar med flärpar har delats ut har vi hört många kunder som varit missnöjda. Vi har lyssnat på er och kommer nu att återgå till påsar med handtag igen. Anledningen till att avfallspåsarna fick flärpar från början var att svinnet på påsar var...

Nya taxor för 2021

Kommunfullmäktige har 2020-12-14 tagit beslut om ny taxa för avfall och för vatten och avlopp. De nya taxorna gäller från och med 2021-01-01. Avfall Avgifterna för sophämtning höjs med 6%. För en villa med 140-liters sopkärl innebär det en ökad kostnad från 2 135 till...

Inkörningsproblem på avloppsledning i Vireda

I Vireda har vi haft inkörningsproblem med den nya avloppsledningen från Hultrum. Det har yttrat sig i en otrevlig doft som har drabbat ett par fastigheter. Låg omsättning i avloppsledningen har orsakat svavelvätebildning, vilket i sin tur orsakar den otrevlig doften....

Julgransinsamling

Tjugondagknut dansas julen ut… Och vi samlar in din julgran! Ta bort allt pynt från granen och lägg den på en av insamlingsplatserna senast 6.30 den 14 januari. Om du har möjlighet är du också välkommen att lämna din julgran på återvinningscentralen. Julgranarna...

Begränsad framkomlighet vid Parkskolan på grund av grävarbete

Under vecka 51 påbörjas ett arbete för att gräva fjärrvärme från Sporthallen vid Parkskolan, Duvgatan 11, till kvarteret Vildsvinet 1, Vattengatan 14-16. Under tiden för arbetet blir det periodvis begränsad framkomlighet på parkering, cykelväg samt lekplats. Arbetet...