Tyck till om Aneby kommuns avfallshantering

Nu kan du lämna synpunkter på ett förslag till nya avfallsföreskrifter för kommunen. Aneby Miljö & Vatten AB och Aneby kommun har under 2021 gemensamt tagit fram ett förslag till nya föreskrifter om avfallshantering som nu finns att ta del av....

Avfallssamarbete på gång på Höglandet

Aneby Miljö & Vatten AB, Eksjö Energi AB och Nässjö Affärsverk AB avser att samarbeta inom avfallsområdet. Ett samverkansavtal håller på att formuleras och avfallsföreskrifter planeras att ställas ut i början av hösten. Samarbetet ses som en möjlighet att kunna...

1 september sänks fjärrvärmepriset

Från och med 1 september 2021 sänks fjärrvärmepriset med 4,2%. Sänkningen beror på att Amaqs kostnad för flis, som tillsammans med pellets eldas i fjärrvärmepannan, har gått ned. Den senaste upphandlingen av el har även gett en sänkning av elkostnaden vilket också...

En påminnelse om att slänga rätt på återvinningscentralen

Det händer ibland att avfall slängs fel på återvinningscentralen. Det är särskilt vanligt i fraktionerna Ris och Grenar, samt Trädgårdsavfall. Fraktionerna ligger utanför återvinningscentralens grindar och är därför öppna dygnet runt. En förutsättning för att detta...

Därför är inkasthålen i FTIs behållare inte större

Förpackningar och tidningar ska lämnas på återvinningsstationer. Återvinningsstationerna drivs av FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) och finns på tio platser i kommunen, bland annat på återvinningscentralen på Kretsloppsgården. Läs mer om kommunens...

Se upp för invasiva främmande växter

Har du koll på invasiva främmande växter? Invasiva växter är arter som avsiktligt eller oavsiktligt har flyttats till en ny miljö där de sprider sig snabbt och tränger ut inhemska arter. Eftersom de hotar den biologiska mångfalden ska de hanteras varsamt och får inte...

Vinnarna i tipspromenaden

Vinnaren med flest rätt i tipspromenaden är Elisabeth Dahl. Den lottade vinnaren bland vuxna är Martina Johansson. De vinner varsitt presentkort till ett värde av 500 kronor som går att använda i utvalda butiker i Aneby kommun. Bland barn är de två lottade vinnarna...

Barnhandskar till Tallbacka Förskola

Under Förskolans dag, 20 maj, har Amaq lämnat 60 par barnhandskar till Tallbacka Förskola. Barnen på förskolan plockar ofta skräp och engagerar sig för att hålla rent i naturen. De nya handskarna kommer att underlätta skräpplockningen och skydda barnens händer. Vi...

Tipspromenad Anebyveckan

  Under Anebyveckan, tisdag 18 maj till lördag 22 maj, så kommer Amaq och Aneby Näringsliv att sätta upp en tipspromenad för barn och vuxna med tema miljö, renhållning och hållbarhet. Tipspromenaden startar och avslutas utanför Amaqs kontor på Köpmansgatan 4 och...

Återvinningscentralen håller extraöppet under Anebyveckan

Under Anebyveckan, 17-22 maj, så har återvinningscentralen extraöppet. Måndag 10:00-19:00. Lunchstängt 12:00-13:00. Tisdag-Fredag 10:00-18:00. Lunchstängt 12:00-13:00 Lördag (Pingstafton): 10:00-13:00. Söndag: Stängt. Temat för årets Anebyvecka är Lokalt och Hållbart....