Vattenläcka i Frinnaryd

Vi har för närvarande en stor dricksvattenåtgång i Frinnaryd, detta tyder på en vattenläcka någonstans ute på distributionsnätet. Vi vill därför uppmana boende i Frinnaryd som är anslutna till det allmänna VA-nätet att se över sina installationer. Om du har t.ex. har...

Brist på röda soppåsar

Uppdatering 2019-12-16 Vi har nu fått in en delleverans av röda påsar från vår leverantör. Har du som hängt ut en röd påse på din soptunna ändå inte fått någon ny rulle finns det möjlighet att komma in till kontoret på Köpmansgatan 4 för att hämta en. 2019-10-31 De...

Soppåsen görs om – ingen ögla i handtaget längre

Från och med i slutet av mars kommer de gröna och röda soppåsarna som delas ut inte ha en ögla i handtaget längre. Handtagen på avfallspåsarna kommer att vara kvar men det kommer inte finnas något hål att trä handen igenom. Detta ska göra påsarna mindre attraktiva att...
Sortera rätt i jul

Sortera rätt i jul

Julhandeln väntas slå rekord i år igen. Den ökade försäljningen sker på nätet och då växer också mängden kartonger och emballage som ska återvinnas. Ju mer som återvinns i stället för att hamna i soporna desto bättre för klimatet. Sortera så här: Presentpapper och...

Taxeförändringar 2019

Aneby Miljö & Vatten AB har beslutat föreslå ändringar för renhållnings- och VA-taxan från och med den 1 januari 2019. Renhållning Sophämtningsavgifterna föreslås vara oförändrade. Avgiften för slamtömning av slamavskiljare, slutna tankar, minireningsverk...
Första kretsloppsanläggningen i länet

Första kretsloppsanläggningen i länet

Invigning av kretsloppsanläggningen i Kappetorp I slutet av augusti invigde Lars-Erik Fälth, kommunalråd i Aneby länets första kretsloppsanläggning som ligger i Kappetorp utanför Adelöv. Kretsloppsanläggningen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan  Aneby Miljö...
Regelbunden mätning av grundvattennivåer

Regelbunden mätning av grundvattennivåer

Vi mäter regelbundet vattennivåerna i de kommunala vattentäkterna för att följa utvecklingen av grundvattennivåerna. Det har återhämtat sig något med senhöstens- och vinterns nederbörd. Det torra vädret innebär dock att våra vattenverk jobbar på högtryck. Många...
Ny app hjälper dig att sortera rätt

Ny app hjälper dig att sortera rätt

Njudung Energi, Aneby Miljö & Vatten AB, Eksjö Energi och Uppvidinge kommun lanserar nu sopsorteringsappen “Sopkollen”. Appen är en del i en satsning för att få invånarna i de fem kommunerna att bli bättre på att sortera sina hushållssopor. Appen är...
Vattenskyddsområde i Norra och Södra Jularp

Vattenskyddsområde i Norra och Södra Jularp

Länsstyrelsen har nu fattat beslut om att göra vattenskyddsområde i Norra och Södra Jularp. Under våren 2017 skickade länsstyrelsen i Jönköpings län ut förslag till vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter till berörda sakägare och fastighetsägare. Länsstyrelsens...