Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar ska sorteras ut från det övriga avfallet.

Pick-Up service

TMR, Tailor-Made Responsibility, erbjuder privatpersoner kostnadsfri Pick-Up Service. Tjänsten innebär att hushåll i både småhus och lägenheter som ännu inte har fastighetsnära insamling av förpackningar kan beställa upphämtning av förpackningar i plast, papper och metall. Läs mer om tjänsten på TMRs hemsida.

Återvinningsstationer

Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Det är de som ansvarar för tömning och städning på stationerna.

På återvinningsstationer kan du slänga förpackningar och tidningar. På återvinningsstationerna i Aneby bedriver El-kretsen batteriinsamling. I anslutning till några av stationerna kan du även lämna in textil, se vilka i listan nedan.

fitab.se kan du hitta din närmaste återvinningsstation.

 

Återvinningsstationer i Aneby kommun:

Ort Plats Sorterbart
Aneby ICA Lönnen, P-plats, Storgatan 54 Förpackningar, Tidningar, Batterier, Textil
Aneby Kretsloppsgården (ÅVC), Skärsjö industriområde Förpackningar, Tidningar, Batterier
Aneby Q Star, Storgatan 1 Förpackningar, Tidningar, Batterier, Textil
Aneby Resecentrum, p-plats vid västra sidan av järnvägen, Industrigatan/Västra Torget Förpackningar, Tidningar, Batterier
Askeryd F.d affären, Askeryd Förpackningar, Tidningar, Batterier
Frinnaryd Mittemot tennisbanan, Hullarydsvägen/Svetsargatan Förpackningar, Tidningar, Batterier
Haurida Väg mot Fifteryd, Haurida Förpackningar, Tidningar, Batterier
Hullaryd Anebyvägen Förpackningar, Tidningar, Batterier
Sunhultsbrunn Sjudaregatan Förpackningar, Tidningar, Batterier
Vireda Stationsplanen, Vireda Förpackningar, Tidningar, Batterier

Återvinningsstationer

Återvinningsstationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Det är de som ansvarar för tömning och städning på stationerna.

På återvinningsstationerna i Aneby bedriver El-kretsen batteriinsamling. I anslutning till några utav stationerna kan du även lämna in textil, se vilka i listan nedan.

fitab.se kan du hitta din närmaste återvinningsstation.

Återvinningsstationer i Aneby kommun:

Plats Sorterbart
Aneby
ICA Lönnen, P-plats, Storgatan 54
Förpackningar, Tidningar, Batterier, Textil
Aneby
Kretsloppsgården (ÅVC), Skärsjö industriområde
Förpackningar, Tidningar, Batterier
Aneby
Q Star, Storgatan 1
Förpackningar, Tidningar, Batterier, Textil
Aneby
Resecentrum, p-plats vid västra sidan av järnvägen, Industrigatan/Västra Torget
Förpackningar, Tidningar, Batterier
Askeryd
F.d affären
Förpackningar, Tidningar, Batterier
Frinnaryd
Mittemot tennisbanan, Hullarydsvägen/Svetsargatan
Förpackningar, Tidningar, Batterier
Haurida
Väg mot Fifteryd
Förpackningar, Tidningar, Batterier
Hullaryd
Anebyvägen
Förpackningar, Tidningar, Batterier
Sunhultsbrunn
Sjudaregatan
Förpackningar, Tidningar, Batterier
Vireda
Stationsplanen
Förpackningar, Tidningar, Batterier

Felanmälan för återvinningsstationer

Har du besökt en återvinningsstation som behöver tömmas eller städas? Gör en felanmälan på www.ftiab.se.

Gäller det specifikt tömning av batteri-eller textilinsamling?