Textil

Varje svensk köper i genomsnitt ungefär 13 kg textilier per år. Drygt hälften, 7,6 kg, slängs i restavfallet, och förbränns fast att hälften av den textil som förbränns hade kunnat återanvändas. Genom att sortera textil kan det användas på nytt eller återvinnas till nya produkter eller ny textil.

På flera av kommunens återvinningsstationer finns behållare med textilinsamling där du kan lämna dina textiler till återbruk och återvinning. På återvinningscentralen har biståndsorganisationen Human Bridge har insamlingscontainer. Där kan du lämna textilier oavsett om dom är hela, trasiga, rena eller smutsiga. De måste dock vara torra. Lägg dina kläder i en säck, knyt ordentligt och lägg i insamlingsbehållaren. Majoriteten av de textilierna som du lämnar i Human Bridges insamlingscontainer går till återanvändning. De som inte är i skick för att återanvändas går till återvinning. Läs mer på Human Bridges hemsida.

Det går åt mycket vatten, kemikalier och energi för att tillverka kläder. Det är därför viktigt att du tänker efter innan du handlar, och lämnar det som du inte behöver till återbruk eller återvinning. Du kan göra stor skillnad genom att vårda, laga och använda kläderna i din garderob. På hemsidan Hallåkonsument kan du läsa mer om hur du kan konsumera kläder mer hållbart.