Avfall och återvinning

I Aneby kommun slänger vi i genomsnitt 535 kg sopor per person och år. Alltså över ett halvt ton. Amaqs ansvar är att se till så att hushållsavfallet i Aneby kommun samlas in och tas om hand på rätt sätt så att det inte orsakar problem för hälsa eller miljö. Att sortera och återvinna avfall är av stor betydelse. En annan viktig sak för miljön är att fundera över vad som verkligen behöver slängas och vad som skulle kunna användas igen.

Återvinningscentralen kan du som privatperson lämna grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och farligt avfall.

Sorteringsguidens bak och framsida

Avfallskartan

Karta över återvinningscentral, återvinningsstationer och Apotek i Aneby kommun: