Avfall

I Aneby kommun slänger vi i genomsnitt 535 kg sopor per person och år. Över ett halvt ton. Amaqs ansvar är att se till så att hushållsavfallet i Aneby kommun samlas in och tas om hand på rätt sätt så att det inte orsakar problem för hälsa eller miljö. Ditt ansvar är att sortera ditt avfall. När du sorterar hjälper du till att spara på jordens resurser.

Visste du att…

  • När du sorterar ditt matavfall kan vi ta tillvara på den energi och näring som finns i matavfallet. Energin kommer till nytta som fordonsbränsle (biogas) och näringen sprids på åkermark (biogödsel).
  • En påse med matrester räcker till att köra en biogasbil 3 kilometer.
  • En buss som har 55 passagerare kan köra 100 mil på det matavfall som passagerarna producerar per år.
  • En påse matavfall ger kväve från biogödseln som räcker för att odla havre till cirka 18 portioner havregrynsgröt.

Tack för att du sorterar!

Avfallskartan

Karta över återvinningscentral, återvinningsstationer och Apotek i Aneby kommun: