Avfall och återvinning

I Aneby kommun slänger vi 480 kg sopor per person och år. Alltså närmare ett halvt ton. Amaqs ansvar är att se till så att hushållsavfallet i Aneby kommun samlas in och tas om hand på rätt sätt så att det inte orsakar hälsoproblem eller miljöstörningar. Att sortera och återvinna avfall är av stor betydelse.

Återvinningscentralen kan du som privatperson lämna grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall och farligt avfall.