Fjärrvärme

Som fjärrvärmekund kan du luta dig tillbaka och njuta av värme från förnybar energi som ger dig pengar över till annat och som dessutom sköter sig själv. Amaq levererar fjärrvärme till över 400 hushåll i Aneby tätort. Företag, hyreshus och villor förses med värme dygnet runt. Fjärrvärmeanläggningen på norra industriområdet har varit i drift sedan sommaren 2014 och består av fyra separata pannor, varav två eldas med flis och två med pellets.

Har du en fastighet i Aneby och är intresserad av att koppla på dig? Hör av dig till oss så berättar vi mer om hur det går till och ser om det är möjligt för dig att koppla på dig.

Fjärrvärmens fördelar

Fjärrvärme är ett bekvämt och driftsäkert sätt att värma upp sitt hus.

Enkelt

En stor fördel med fjärrvärme är att det är enkelt – fjärrvärmen sköter sig själv. I din fastighet placeras en fjärrvärmecentral med en värmeväxlare som använder hett vatten till att värma upp vattnet till elementen och varmvattnet som kommer ut i kranen. Växlaren varken luktar eller låter och behöver sällan någon tillsyn eftersom tekniken är enkel och driftsäkerheten hög.

Prisvärt

Det finns verkligen roligare saker att lägga pengar på än husets uppvärmning. Att installera fjärrvärme är en billig investering jämfört med alternativen och den låga driftkostnaden gör att den lönar sig snabbt.

Fjärrvärme minskar påverkan på luft och klimat

Fjärrvärmen produceras i fjärrvärmeanläggningen i Aneby. Vi eldar med biobränsle. Detta gör vår fjärrvärme i stort sett helt förnybar och bidrar till att minska resursslöseriet eftersom vi tar tillvara på en energiresurs som annars inte skulle kommit till användning.

Vår värmeproduktion följer hårda miljökrav och kontroller. Detta bidrar till att luften i Aneby blivit bättre än förr, då varje fastighet hade sin egen skorsten. Två filter på anläggningen säkerställer även att stofthalten som släpps ut i skorstenen är långt under de gränsvärden som finns.