Fjärrvärme

Amaq levererar fjärrvärme till över 400 hushåll i Aneby tätort. Företag, hyreshus och villor förses med värme dygnet runt. Fjärrvärmeanläggningen på norra industriområdet har varit i drift sedan sommaren 2014 och består av fyra separata pannor, varav två eldas med flis och två med pellets.

Hur fungerar fjärrvärme?

Fjärrvärme bygger på ett slutet kretslopp. Istället för att varje hus har en egen värmekälla levereras värmen enkelt och bekymmersfritt från fjärrvärmeanläggningen. Det heta vattnet transporteras i ett system av välisolerade rör under högt tryck. Vattnet är mellan 70 och 100 grader varmt, beroende på årstid och väder, och leds till en fjärrvärmecentral i varje fastighet. I den finns värmeväxlare som utnyttjar det heta vattnet för att värma upp husets element och varmvattnet i kranarna.

Fjärrvärmecentralen varken luktar eller låter och behöver sällan någon tillsyn eftersom tekniken är enkel och driftsäkerheten hög. Det avkylda vattnet leds tillbaka till värmeverket, där det värms upp igen och leds tillbaka ut i systemet.

 

Beskrivning av flödet i fjärrvärme. Vattnet värms upp i ett värmeverk och skickas sedan ut i slutna rör