Allmänna avtalsvillkor

Tillsammans med Konsumentverket har Energiföretagen (f.d Svensk Fjärrvärme) utformat allmänna avtalsvillkor för konsumenter av fjärrvärme. De gäller för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk och där konsumenten äger fjärrvärmecentralen.

file pdf icon Allmänna avtalsvillkor för konsument

file pdf icon Allmänna avtalsvillkor för näringsidkare

Vi vill ha nöjda kunder

Vi vill att du ska vara nöjd med oss. Om vi inte lever upp till dina förväntningar vill vi gärna veta det. Har vi gjort något fel, eller är du missnöjd med hur vi har hanterat ditt ärende? Hör av dig till oss och vår kundservice på 0380-463 70.

Vill du ta ditt ärende vidare för att få rådgivning eller hjälp med att få ett ärende prövat finns det ett externa parter du kan vända dig till. Deras uppgift är att hjälpa dig utifrån konsumentlagstiftningen.

Konsumentvägledning, Aneby kommun 
Konsumentvägledning för Aneby

Allmänna Reklamationsnämndens hemsida.

Oberoende användarrådgivning
Hos nedanstående kan du som konsument få oberoende användarrådgivning.

Energi- och klimatrådgivare via e-post: energiradgivning@tanas.se

Energimarknadsinspektionen (EI)
Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet över marknaderna för el, naturgas och fjärrvärme. De kontrollerar bland annat nätavgifterna och leveranskvaliteten.

Energimarknadsinspektionen (ei.se)

Energimyndigheten
Konsumenten har rätt till förhandling med leverantören om priset för fjärrvärme eller om kapaciteten hos konsumentens anslutning till fjärrvärmeverksamheten. Om detta inte leder till överenskommelse har konsumenten enligt §9.3 i de allmänna avtalsvillkoren rätt att ansöka om medling hos Energimyndigheten.

Fjärrvärmenämnden (energimyndigheten.se)