Auktorisation för insamling av förpackningar

1 januari 2024 blir insamling och återvinning av förpackningsavfall kommunernas ansvar, efter att tidigare ha varit producenternas. Aneby Miljö & Vatten har till följd av dessa lagändringar valt att införa ett auktorisationssystem. Entreprenörer som uppfyller ställda krav för insamling och kan teckna avtal med Aneby Miljö & Vatten om att bli auktoriserade. Auktorisationssystem är undantaget från reglerna om offentlig upphandling. Endast auktoriserade (godkända) avfallsentreprenörer får anlitas för att hämta förpackningsavfall från flerbostadshus i Aneby kommun. Som fastighetsägare, eller representant för bostadsrättsförening eller samfällighet, är det ditt ansvar att säkerställa att avfallsentreprenören som ni anlitat är eller blir auktoriserad. Auktorisationssystemet gäller från och med 1 januari 2024 och tills vidare. För att säkerställa att du som entreprenör blir auktoriserad innan 1 januari 2024 vill vi ha din ansökan senast 30 november 2023.

Lista över auktoriserade entreprenörer:

Aneby Renhållning AB, 0380-405 48, info@anebyrenhallning.se.

JRAB, 0140-18790, info@jrab.se.

Stena Recycling AB, 010-445 57 00, jonkoping@stenarecycling.se.

W.A.C. Recycling, 0380-51 18 18, kundservice@wacrecycling.se

(Uppdateras löpande)

Krav och villkor för att bli auktoriserad

För att bli auktoriserad behöver du uppfylla våra krav och villkor:

  • Du tecknar avtal direkt med kunden och bestämmer själv priset, men priset får inte vara högre än gällande maxtaxa i avfallstaxan.
  • Du är skyldig att teckna avtal med alla kunder, oavsett var de bor i inom Aneby kommun.
  • Varje månad ska du rapportera hur mycket av varje avfallsslag som ditt företag samlat in enligt anvisningar i Auktorisationsavtalet.

Ansök om auktorisation

Så gör du för att ansöka om auktorisation:

1. Ladda ned dokumenten:

file pdf icon Auktorisationsföreskrifter FNI förpackningsavfall
file pdf iconBilaga 1 Ansökningsformulär FNI förpackningsavfall
file pdf iconBilaga 2 Auktorisationsavtal FNI förpackningsavfall
file pdf icon Bilaga 2.1 Område

2. Fyll i informationen digitalt i Bilaga 1 och Bilaga 2.

3. Skicka in Bilaga 1 och Bilaga 2 till amaq@aneby.se. Märk ämnesraden med Auktorisation FNI flerbostadshus.

Vi kommer att behandla din ansökan så snart som möjligt. Auktorisation erhålles när avtalet är signerat av båda parter. Ett exemplar av avtalet skickas tillbaka till entreprenören.

Rapportering

Auktoriserade entreprenörer ska, oavsett om de under den aktuella perioden har samlat in förpackningar eller inte, skicka en rapport till Aneby Miljö & Vatten efter varje kvartal. Rapporten ska skickas till amaq@aneby.se senast tio dagar efter det sista datumet varje kvartal (10 april, 10 juli, 10 oktober, 10 januari). Ladda ned blanketten för rapportering här: 

file pdf icon Blankett för rapportering

Frågor

Har du frågor om auktorisationssystemet? Välkommen att kontakta oss på amaq@aneby.se.