Särredovisning och ABVA

Särredovisning

Enligt vattentjänstlagen (50 §) ska VA-huvudmannen årligen upprätta en separat balans- och resultaträkning för verksamheten (en särredovisning). Särredovisningen ska återspegla hur verksamhetens intäkter via de taxebaserade avgifterna förhåller sig till kostnaderna för att ordna och driva den allmänna VA-anläggningen.

file pdf icon Särredovisning 2023 VA-verksamhet

ABVA

ABVA (Allmänna Bestämmelser för brukande av de allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar) är ett dokument som beskriver vilka rättigheter och skyldigheter huvudmannen (Aneby Miljö & Vatten AB) och abonnenten har gentemot varandra.

file pdf icon ABVA- Allmänna bestämmelser

file pdf icon Information till fastighetsägare om Aneby kommuns allmänna vatten- och avloppstjänster