Ny vattentäkt i Hullaryd

För att tillgodose Hullaryds framtida behov av vatten och avlopp söker vi efter en ny vattentäkt i Hullaryd.

 

Kontakt AMAQ

Projektledare Jan-Erik Lönn, jan-erik.lonn@aneby.se tel. 0380-463 87.
VA-chef Jari Carlsson, jari.carlsson@aneby.se tel. 0380-463 84.

 

Aktuellt

 

2022-10-04

Provpumpning pågår

Provpumpningen av två brunnar påbörjades vecka 39 och kommer att pågå i minst 10 månader. I provpumpningen mäter vi kvaliteten och kapaciteten på vattnet.

På sikt planerar vi att bygga ett nytt vattenverk och därefter ett nytt reningsverk.

2021-10-08

Vatten har hittats 

Vattnen har hittats i området där det provborrades i våras.

Nästa steg i processen är att att provpumpa brunnarna.

2021-05-14

Arbetet drar igång vecka 22-23

Borrningsarbetet för borrningen planeras att starta någon gång mellan vecka 22 och 23.

Arbetet förväntas ta cirka två veckor.

2021-04-08

Provborrning under våren

Under våren kommer vi att provborra efter vatten i skogsområdet öster om boulebanan, söder om Tingsvägen, se kartan nedan.

Detta innebär att det kommer att vara en del trafik med tunga fordon till och från borrplatsen, bland annat på Tingsvägen.

Ungefärligt område för provborrning.