Andra toalettlösningar

Gult utedass

Det finns många olika toalettlösningar att välja på som varken kräver vattenanslutning eller latrinhämtning. Vilken lösning som passar just dig beror på vilka förutsättningar du har och hur mycket eget arbete du vill lägga ner. Några av lösningarna nedan behöver kombineras med en latrinkompost, som du kan läsa mer om här.

Nedan följer en kort sammanställning av några exempel på toalettlösningar som finns att välja mellan. Vill du läsa mer kan du gå in på avloppsguiden.se.

 

Andra toalettlösningar

Det finns många olika toalettlösningar att välja på som varken kräver vattenanslutning eller latrinhämtning. Vilken lösning som passar just dig beror på vilka förutsättningar du har och hur mycket eget arbete du vill lägga ner. Några av lösningarna nedan behöver kombineras med en latrinkompost, som du kan läsa mer om här.

Nedan följer en kort sammanställning av några exempel på toalettlösningar som finns att välja mellan. Vill du läsa mer kan du gå in på avloppsguiden.se.

 

Andra toalettlösningar

Det finns många olika toalettlösningar att välja på som varken kräver vattenanslutning eller latrinhämtning. Vilken lösning som passar just dig beror på vilka förutsättningar du har och hur mycket eget arbete du vill lägga ner. Några av lösningarna nedan behöver kombineras med en latrinkompost, som du kan läsa mer om här.

Nedan följer en kort sammanställning av några exempel på toalettlösningar som finns att välja mellan. Vill du läsa mer kan du gå in på avloppsguiden.se.

 

Mulltoalett

Dass med inbyggd kompostering. En liten mulltoalett kan dock behöva kompletteras med en separat latrinkompost.

Kompostbehållaren behöver vara uppvärmd för att fungera.

Symbol för el, elsladd

Multrum

Samma princip som mulltoalett, men med mycket större behållare för latrinkomposten. Kan även hantera matavfall. Till skillnad från mulltoa krävs varken uppvärmning eller kompletterande kompost i ett multrum.

 

Förbränningstoalett

Förbränner latrinen till aska med hjälp av el eller gasol. Askan kan spridas i trädgården eller läggas i restavfallet.

Symbol för el, elsladd

Paketeringstoalett

Paketerar latrinen automatiskt i en påse, som är gjord av antingen plast (polyeten, PE) eller majsstärkelse. Välj påsar av majsstärkelse, som är biologiskt nedbrytbara, eftersom du måste kunna kompostera påsarna.

Frystoalett

Fryser ner latrinen till -10oC. Den frysta latrinen kan sedan komposteras.

Symbol för el, elsladd

Förtorkningstoalett

Urin och övrig fukt dunstar med hjälp av värme och ventilation, vilket ger en mindre volym latrin att kompostera.

Symbol för el, elsladd

= Kräver kompost

Symbol för el, elsladd = Kräver el

Mulltoalett

Dass med inbyggd kompostering. En liten mulltoalett kan dock behöva kompletteras med en separat latrinkompost.

Kompostbehållaren behöver vara uppvärmd för att fungera.

Symbol för el, elsladd   
Multrum

Samma princip som mulltoalett, men med mycket större behållare för latrinkomposten. Kan även hantera matavfall. Till skillnad från mulltoa krävs varken uppvärmning eller kompletterande kompost i ett multrum.

 
Förbränningstoalett

Förbränner latrinen till aska med hjälp av el eller gasol. Askan kan spridas i trädgården eller läggas i restavfallet.

Symbol för el, elsladd
Paketeringstoalett

Paketerar latrinen automatiskt i en påse, som är gjord av antingen plast (polyeten, PE) eller majsstärkelse. Välj påsar av majsstärkelse, som är biologiskt nedbrytbara, eftersom du måste kunna kompostera påsarna.

Frystoalett

Fryser ner latrinen till -10oC. Den frysta latrinen kan sedan komposteras.

Symbol för el, elsladd   
Förtorkningstoalett

Urin och övrig fukt dunstar med hjälp av värme och ventilation, vilket ger en mindre volym latrin att kompostera.

Symbol för el, elsladd   
Symbol för el, elsladd = Kräver el  = Kräver kompost  

 

OBS! Kom ihåg att även bad-, tvätt- och diskvatten (BDT) behöver tas om hand på ett korrekt sätt. Du kan behöva anlägga till exempel en infiltrationsbädd, ett filter eller ha en sluten tank till BDT-vattnet. Mer om detta finns att läsa här avloppsguiden.se. Du kan också kontakta kommunens miljöenhet på 0380-462 09 eller på samhallsbyggnad@aneby.se.