Andra toalettlösningar

Det finns många toalettlösningar som varken kräver vattenanslutning eller latrinhämtning. Vilken lösning som passar dig beror på vilka förutsättningar du har och hur mycket eget arbete du vill lägga ner. Några av lösningarna nedan behöver kombineras med latrinkompost. Nedan följer en kort sammanställning av några exempel på toalettlösningar som finns att välja mellan. Vill du läsa mer kan du gå in på avloppsguiden.se.

 

Mulltoalett

Dass som oftast har inbyggd kompostering. En del mindre mulltoaletter kan behöva kompletteras med en separat latrinkompost. Kompostbehållaren behöver vara uppvärmd för att fungera.

check circle icon Kräver el

check circle icon Kräver kompost

Multrum

Samma princip som mulltoalett, men med mycket större behållare för latrinkomposten. Kan även hantera matavfall. Till skillnad från mulltoa krävs varken uppvärmning eller kompletterande kompost i ett multrum.

error icon Kräver inte el

error icon Kräver inte kompost

Förbränningstoalett

Förbränner latrinen till aska med hjälp av el eller gasol. Askan kan spridas i trädgården eller läggas i restavfallet.

check circle icon Kräver el

error icon Kräver inte kompost

Paketeringstoalett

Paketerar latrinen automatiskt i en påse. Välj påsar som är biologiskt nedbrytbara eftersom du måste kunna kompostera påsarna.

error icon Kräver inte el

 check circle icon Kräver kompost

Frystoalett

Fryser ner latrinen till -10oC. Den frysta latrinen kan sedan komposteras.

check circle icon Kräver el

check circle icon Kräver kompost

Förtorkningstoalett

Urin och övrig fukt dunstar med hjälp av värme och ventilation vilket ger en mindre volym latrin att kompostera.

check circle icon Kräver el

check circle icon Kräver kompost

OBS! Kom ihåg att även bad-, tvätt- och diskvatten (BDT) behöver tas om hand på ett korrekt sätt. Du kan behöva anlägga till exempel en infiltrationsbädd, ett filter eller ha en sluten tank till BDT-vattnet. Mer om detta finns att läsa på avloppsguiden.se. Du kan också kontakta kommunens miljöenhet.