Avlämnarintyg för farligt avfall

Nu krävs det att verksamheter har med sig avlämnarintyg för att få lämna farligt avfall på återvinningscentralen.

Från och med den 1 november 2020 krävs det att verksamheter rapporterar sitt farliga avfall till Naturvårdsverket. Det beror på att regeringen fattat ett beslut om nya regler gällande rapportering av farligt avfall. Avsikten med de nya reglerna är att Sverige ska få bättre kontroll över sitt farliga avfall, så att det kan spåras genom hela kedjan, från att farligt avfall uppstår till sluthanteringen, för att undvika att farliga ämnen sprids i naturen.

På återvinningscentralen på Kretsloppsgården tar vi emot elavfall och impregnerat trä, vilket räknas som farligt avfall. Övrigt farligt avfall hänvisas till godkänd mottagare.

För att vi ska kunna rapportera det farliga avfall som vi tar emot på återvinningscentralen så krävs det nu att verksamheter har med sig ett avlämnarintyg för att få lämna elavfall och impregnerat trä.

Avlämnarintyg för elavfall

För att verksamheter ska få lämna elavfall på återvinningscentralen krävs ett avlämnarintyg från El-kretsen. Avlämnarintyget tas med till återvinningscentralen tillsammans med avfallet.

Kom ihåg att du utöver avlämnarintyget så elavfallet även vara registrerat i Naturvårdsverkets register. Läs mer om rapportering av farligt avfall på Naturvårdsverkets hemsida.

Vad räknas som elavfall?

Vitvaror, kylskåp & frysar, lysrör, ljuskällor, batterier, diverse elektronik.

Hur går jag till väga?

 • Gå in på El-kretsens hemsida, eller ladda ner El-kretsens app Verksamhetsavfall.
 • Fyll i avlämnarintyg med uppgifter om elavfallet, samt kontakt- och företagsuppgifter. Verksamhetens CFAR-nummer kan du söka fram här.
 • Ta med dig intyget, antingen utskrivet eller digitalt, till återvinningscentralen. Intyget gäller endast för en sorts elavfall vid ett tillfälle, vilket betyder att om du har flera olika elavfall så krävs det flera intyg.
 • Visa upp intyget för personalen på återvinningscentralen. Personalen kontrollerar intyget och avfallet.
 • Lämna avfallet på angiven plats.
Illustrationer av tvättmaskin, kyl och frys, batterier, glödlampa, datorskärm, ipod

Avlämnarintyg för impregnerat trä

För att verksamheter ska få lämna impregnerat trä på återvinningscentralen måste avfallet vara registrerat i Naturvårdsverkets register. Registreringen, som fungerar som avlämnarintyg, tas med till återvinningscentralen tillsammans med avfallet.

Hur går jag till väga?

 • Gå in på Naturvårdsverkets hemsida.
 • Registrera ditt avfall. Verksamhetens CFAR-nummer kan du söka fram här.
 • Skriv ut registreringen, den fungerar som ett avlämnarintyg. Ta med dig en kopia på registreringen (utskrivet) till återvinningscentralen. Registreringen gäller endast vid ett tillfälle.
 • Lämna in en kopia av registreringen till personalen på återvinningscentralen. Personalen kontrollerar registreringen och avfallet.
 • Avgift för tryckvirke betalas enligt fastställd prislista.
 • Lämna avfallet på angiven plats.

 

 

 

Om du genomför yrkesmässiga transporter av avfall eller transporterar farligt avfall som uppkommit i egen yrkesmässig verksamhet kan du behöva ansöka tillstånd hos eller lämna in en anmälan till Länsstyrelsen. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida.