Avlämnarintyg för farligt avfall

Verksamheter med farliga avfall behöver rapportera detta på Naturvårdsverket och ta med sig ett avlämnarintyg för att få lämna farligt avfall på återvinningscentralen. Regeringen har beslutat detta för att Sverige ska få bättre kontroll på sitt farliga avfall och för att undvika att farliga ämnen sprids i naturen. På återvinningscentralen tar vi endast emot elavfall och impregnerat trä från verksamheter, vilket båda räknas som farligt avfall. Övrigt avfall lämnas till godkänd mottagare. 

Avlämnarintyg för elavfall

För att verksamheter ska få lämna elavfall på återvinningscentralen krävs ett avlämnarintyg från El-kretsen. Avlämnarintyget tas med till återvinningscentralen tillsammans med avfallet.

Gör såhär

  • Gå in på El-kretsens hemsida, eller ladda ner El-kretsens app Verksamhetsavfall.
  • Fyll i avlämnarintyg med uppgifter om elavfallet, samt kontakt- och företagsuppgifter. Verksamhetens CFAR-nummer kan du söka fram här.
  • Ta med dig intyget, antingen utskrivet eller digitalt, till återvinningscentralen. Intyget gäller endast för en sorts elavfall vid ett tillfälle, vilket betyder att om du har flera olika elavfall så krävs det flera intyg.
  • Visa upp intyget för personalen på återvinningscentralen. Personalen kontrollerar intyget och avfallet.
  • Lämna avfallet på angiven plats.

Avlämnarintyg för impregnerat trä

För att verksamheter ska få lämna impregnerat trä på återvinningscentralen måste avfallet vara registrerat i Naturvårdsverkets register. Registreringen, som fungerar som avlämnarintyg, tas med till återvinningscentralen tillsammans med avfallet.

Gör såhär

  • Gå in på Naturvårdsverkets hemsida.
  • Registrera ditt avfall. Verksamhetens CFAR-nummer kan du söka fram här.
  • Skriv ut registreringen, den fungerar som ett avlämnarintyg. Ta med dig en kopia på registreringen (utskrivet) till återvinningscentralen. Registreringen gäller endast vid ett tillfälle.
  • Lämna in en kopia av registreringen till personalen på återvinningscentralen. Personalen kontrollerar registreringen och avfallet.
  • Lämna avfallet på angiven plats.