Affärsidé

Vår affärsidé är att till bolagets kunder; hushåll och företag, tillhandahålla dricksvatten av god kvalitet och en bra avfalls- och avloppshantering, vilket samtidigt uppfyller gällande lagkrav och ägarens krav på kvalitet och kostnadseffektivitet. Att kunna erbjuda energi i form av miljöriktig fjärrvärme till så många invånare och verksamheter som är praktiskt och ekonomiskt möjligt.

Vision

Bolaget ska med sitt agerande vara en bidragande faktor till en positiv utveckling av kommunen. Bolaget ska med de tjänster och den service som ges, vara en positiv faktor vid nyetableringar i kommunen och bidra till ett gott liv i en hållbar kommun.

Mål

Bolaget ska upplevas som en kompetent leverantör/aktör inom samtliga verksamhetsområden med klar ambition att värna om miljön. Kostnaderna för kunderna ska vara på rätt nivå för att klara bolagets åtaganden. Bolaget ska av samtliga kunder och leverantörer upplevas som en affärsmässig aktör.