Latrin

För dig med utedass eller torrtoalett erbjuder vi hämtning av latrinkärl. Efter att latrinkärlen hämtats hos dig öppnas de upp och töms med en slamsugningsbil. De tömda kärlen skickas sedan till energiåtervinning.

Att hantera latrin är tungt och utsätter dem som hämtar och tömmer latrinen för smittorisker. Transporter och förbrukning av engångskärl gör att latrinhanteringen även är dålig ur miljösynpunkt. Att välja en annan toalettlösning är därför bättre för miljö och arbetsmiljö.

I stället för latrinkärl

I många fall går det att ha en toalettlösning med inbyggd behandling av latrinen. Vill du fortsätta med torrdass kan du även kompostera latrinen själv. Viktigt att veta är att andra lösningar än latrinkärl kräver tillstånd från kommunen.

 

Hämtning av latrinkärl

För att få latrinkärlet hämtat görs en beställning till oss på Amaq.