Latrin

För dig med utedass eller torrtoalett erbjuder vi hämtning av latrinkärl. Efter att latrinkärlen hämtats hos dig öppnas de upp och töms med en slamsugningsbil. De tömda kärlen skickas sedan till energiåtervinning. Beställ hämtning av latrinkärl. 

Att hantera latrin är tungt och utsätter dem som hämtar och tömmer latrinen för smittorisker. Transporter och förbrukning av engångskärl gör att latrinhanteringen även är dålig ur miljösynpunkt. Att välja en annan toalettlösning är därför bättre för miljö och arbetsmiljö. I många fall går det att ha en toalettlösning med inbyggd behandling av latrinen. Läs mer om andra toalettlösningar.

Vill du fortsätta med torrdass kan du även kompostera latrinen själv. Läs mer om egen latrinkompostering.  Viktigt att veta är att andra lösningar än latrinkärl kräver tillstånd från kommunen. Anmäl toalettlösning till kommunen.