Trädgårdsavfall

Trädgårdsavfall är allt komposterbart avfall som uppkommer vid normal skötsel av en trädgård, så som löv, gräs, kvistar och blommor. Som privatperson kan du lämna trädgårdsavfall kostnadsfritt på återvinningscentralen. Det finns även möjlighet att teckna abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall.

Hämtning av trädgårdsavfall

Du som tecknar abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall får ett 370-liters kärl hemkört. Kärlet töms 15 gånger per säsong, varannan vecka under perioden april till november (vecka 16–44). Ställ fram kärlet vid tomtgräns senast klockan 06.00 på hämtningsdagen. Efter säsongen behåller du kärlet och abonnemanget löper automatiskt vidare till nästa säsong.

Kontakta kundservice om du vill teckna ett abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall, eller ladda ned och fyll i blanketten nedan och skicka in till oss via mail amaq@aneby.se, eller post till Köpmansgatan 4.

file pdf icon Avtal hämtning av trädgårdsavfall

Tänk på att

  • Packa inte kärlet för tungt. Kärlet får inte innehålla sten, grus eller stora mängder fallfrukt eller jord. Undantaget är jord och smågrus som oundvikligen hänger med rötterna vid trädgårdsrens.
  • Locket ska gå att stänga helt.
  • Finfördela gärna materialet så mycket som du kan.
  • Lossa på eventuellt fastfruset avfall i kärlet inför hämtningsdagen.

Se upp för invasiva arter

Parkslide, jätteloka och lupin är exempel på invasiva växter som avsiktligt eller oavsiktligt har flyttats till en ny miljö där de sprider sig snabbt och tränger ut inhemska arter. Eftersom de hotar den biologiska mångfalden ska de hanteras varsamt och får inte slängas bland kompost eller trädgårdsavfall. I stället ska de läggas i dubbla säckar i facket för energiåtervinning på återvinningscentralen. Läs mer om invasiva arter här.