Självriskeliminering

Självriskeliminering för privata villaägare

Att fjärrvärme är stabilt, driftsäkert och tryggt det vet vi redan, men för att du som privat villaägare skall känna dig extra trygg har vi på Aneby Miljö & Vatten AB tecknat en självriskelimineringsförsäkring som är kostnadsfri för dig som kund.

Denna försäkring täcker självrisken (max 5 000 kr) i hus- och hemförsäkringen vid skador som primärt uppstår i fjärrvärmecentralen och/eller kundens värmesystem.

Skadereglering  sker enligt följande:

  1. Du anmäler skadan till ditt försäkringsbolag för hem/villa.
  2. När skadebeslut finns framme, fyller du i Trygg Hansas skadeanmälningsblankett.
  3. Blanketten sänds till vår kundservice för bekräftelse av skada och anslutning.
  4. Vår kundservice sänder blanketten vidare till Trygg Hansa.
  5. Trygg Hansa utbetalar ersättning för skadans självrisk enligt gällande försäkringsvillkor (se ovan).

Försäkringsvillkor och skadeanmälningsblankett

Blankett – Skadeanmälan Sinfra – Självriskelimineringsförsäkring

Sinfra Forsakringsvillkor