Vi tar inte emot avfall i säck på återvinningscentralen. Om du har avfall i säck måste du, med några få undantag, tömma säcken och sortera avfallet. Detta är för att mer avfall ska hamna rätt så att det kan återvinnas på bästa sätt.

I fraktionen Energiåtervinning (tidigare kallad brännbart) ska du lägga avfall som inte passar in i någon annan fraktion. Exempel på sådant avfall är skumgummi, tapeter, dynor och mattor. Tyvärr läggs annat avfall också där, som hade kunnat återbrukas eller materialåtervinnas om det sorterats rätt. Därför har vi infört ett förbud mot att lämna avfall i säckar.

Vi tror att när avfallet kastas synligt sorterar fler rätt. Andra återvinningscentraler som har infört sopsäcksförbud har sett positiva resultat, med ökad materialåtervinning som följd.

Vad ska jag göra med säcken?

När du tömt säcken och sorterat avfallet kan du kan du ta med dig säcken hem och använda den på nytt, eller lägga den i behållaren för säckar intill containrarna för Energiåtervinning.

Undantag från töm säcken

Det finns några få undantag då avfall av olika skäl ska vara ligga kvar i säckarna. Dessa är:

  • Invasiva växter, som ska förpackas i väl förslutna säckar.
  • Material som lätt flyger i väg så som sågspån, isolering och damm
  • Textilier som lämnas i Human-Bridge behållaren ska läggas i hopknutna säckar eller påsar.

Om du har några frågor om undantagen, kontakta vår personal på återvinningscentralen.

Sortera gärna avfallet innan du åker till återvinningscentralen

För att underlätta ditt besök på återvinningscentralen kan du sortera avfallet redan hemma. I vår sorteringsguide finns alla fraktioner listade i ordningsföljd. Lägg det avfall som ska tömmas först ytterst.

Om du är osäker på hur du ska sortera ditt avfall kan du använda  sorteringsguiden eller fråga personalen på plats. Vi finns där för att hjälpa dig!