Tillgänglighetsredogörelse på amaq.se

Aneby Miljö & Vatten AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Här beskriver vi hur amaq.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från amaq.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta oss. Svarstiden är normalt en vecka.

Meddela Aneby Miljö & Vatten AB att du behöver få information i ett alternativt format.

Du kan också kontakta oss genom att maila: amaq@aneby.se

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt


Bristande förenlighet med lagkraven
  • Vissa inmatningsfält där besökaren ska fylla i text har en synlig beskrivning men saknar HTML-etikett eller aria-labelledby [WCAG 3.3.2].
  • Vissa vanliga formulärsfält är inte uppmärkta i koden [WCAG 1.3.5].
  • Kontrasten mellan text och bakgrund är för låg i delar utav sidfoten [WCAG 1.4.3].
  • Det saknas möjlighet att tabba förbi återkommande innehåll på webbplatsen [WCAG 2.4.1].
  • Det förekommer HTML-kod som inte validerar [WCAG 4.1.1].
  • Funktionen för att utöka avståndet mellan tecken, rader, stycken och ord fungerar inte på all text på webbplatsen [WCAG 1.4.12].
  • Det finns pdf-filer som inte är tillgänglighetsanpassade.
  • Webbplatsen saknar egna funktioner för uppläsning av text.

Vi arbetar löpande med att åtgärda de tillgänglighetsproblem som nämnts ovan.


Innehåll som inte omfattas av lagen

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Det finns länkar på webbplatsen till externa hemsidor som inte är fullt tillgängliga. Aneby Miljö & Vatten AB ansvarar inte för tillgängligheten i digital service från tredje part.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av amaq.se

Senaste bedömningen gjordes den 29 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast 17 september 2020.