Om oss

Aneby Miljö & Vatten AB, Amaq, är ett helägt kommunalt bolag som bildades 2002 av Aneby kommun. Vårt uppdrag är att se till att du som har kommunalt vatten och avlopp har gott dricksvatten i din kran och att avloppsvattnet renas på ett miljöriktigt sätt. Våra drifttekniker säkerställer att dricksvattnet som går ut i ledningarna har en hög kvalitet och att de kommunala avloppsreningsverken fungerar som de ska.  Vi tar även hand om ditt avfall, både hushållsavfall och slam. På återvinningscentralen möts du av personal som hjälper dig att sortera ditt grovavfall på rätt sätt. Dessutom levererar vi fjärrvärme i Aneby tätort, vår fjärrvärmeanläggning förser 400 fastigheter med värme. Fjärrvärme är ett bekvämt och resurseffektivt alternativ för uppvärmning.

Vi finns i din vardag, även om du ofta inte tänker på det förrän något går fel. Kanske behöver vi gräva upp en gata för att laga och underhålla våra ledningar. Oavsett om det är en planerad eller en akut åtgärd informerar vi så snabbt vi kan via vår webbplats och SMS-tjänst.

På vår Facebook och Instagram lägger vi ut tips, trix och information som kan vara användbar som dig som kommuninvånare. På vår Linkedin kan du se när vi söker anställda. Följ gärna med oss!

Kundservice hjälper dig

Om du funderar över din sophämtning, fjärrvärme, vattenförsörjning eller öppettider finns är du välkommen att kontakta vår kundservice. Vi hjälper dig gärna!