Vår verksamhet

Aneby Miljö & Vatten AB, Amaq, är ett helägt kommunalt bolag som bildades 2002 av Aneby kommun. Vårt uppdrag är att se till att du som har kommunalt vatten får det levererat hem till dig och att avloppsvattnet renas på ett miljöriktigt sätt. Våra drifttekniker ser till att kommunens avloppsreningsverk fungerar som de ska och att vattnet som går ut i ledningarna har en bra kvalité. Vi tar även hand om ditt avfall, både hushållssopor och slam. På återvinningscentralen möts du av personal som hjälper dig att sortera ditt grovavfall på rätt sätt. Vi erbjuder även ett miljövänligt alternativ för att värma upp ditt hus eller ditt företags lokaler. I dagsläget förser vår egen fjärrvärmeanläggning över 400 fastigheter med värme. Ett bekvämt och resurseffektivt alternativ för uppvärmning.

När något går fel

Vi finns i din vardag, även om du ofta inte tänker på det förrän något går fel. Kanske behöver vi gräva upp en gata för att laga och underhålla våra ledningar. Oavsett om det är en planerad eller en akut åtgärd informerar vi så snabbt vi kan via vår webbplats och SMS-tjänst.

Har du inte gillat vår Facebook-sida och följt vår Instagram så gör det! Där lägger vi ut information som kan vara användbar och aktuell för dig som kommuninvånare och olika tips, fakta och annat kul.

Kundservice hjälper dig

Funderar du över din sophämtning eller något som rör din vardag kring uppvärmning, öppettider, sophantering eller vattenförsörjning hjälper vår kundservice dig gärna. Mycket information hittar du även här på vår hemsida.