Aneby Miljö & Vatten AB

Vi får din vardag att fungera

Kontakta oss

Vi söker en drifttekniker – vatten och avlopp samt fjärrvärme

Aneby Miljö & Vatten AB levererar dricksvatten, renar avloppsvatten och tar hand om hushållsavfall åt invånarna i Aneby kommun. Vår fjärrvärmeanläggning som drivs med biobränsle levererar värme till över 400 hushåll i centralorten. Vi är 16 medarbetare som med gedigen...

Hjälp till att spara på vårt gemensamma dricksvatten

Grundvattennivåerna sjunker i kommunens vattentäkter, det varma och torra vädret ser ut att fortsätta. I dagsläget, 18 juli, är inte situationen akut, men om även augusti och september blir varma och regnfattiga månader kan läget bli problematiskt senare under året....

Regelbunden mätning av grundvattennivåer

Vi mäter regelbundet vattennivåerna i de kommunala vattentäkterna för att följa utvecklingen av grundvattennivåerna. Det har återhämtat sig något med senhöstens- och vinterns nederbörd. Det torra vädret innebär dock att våra vattenverk jobbar på högtryck....