Aneby Miljö & Vatten AB

Vi får din vardag att fungera

Om oss

Ombyggnation av återvinningscentralen påbörjas – tillfällig lösning på Lövsta industriområde

Ombyggnationen av återvinningscentralen beräknas starta v. 38. Då stänger återvinningscentralen vid Kretsloppsgården helt. Istället går det bra att lämna sitt grovavfall vid en tillfällig återvinningscentral på Lövsta industriområde, infart mitt emot HAGS....

Första kretsloppsanläggningen i länet

Invigning av kretsloppsanläggningen i Kappetorp I slutet av augusti invigde Lars-Erik Fälth, kommunalråd i Aneby länets första kretsloppsanläggning som ligger i Kappetorp utanför Adelöv. Kretsloppsanläggningen är resultatet av ett samarbetsprojekt mellan ...

Regelbunden mätning av grundvattennivåer

Vi mäter regelbundet vattennivåerna i de kommunala vattentäkterna för att följa utvecklingen av grundvattennivåerna. Det har återhämtat sig något med senhöstens- och vinterns nederbörd. Det torra vädret innebär dock att våra vattenverk jobbar på högtryck....