Aneby Miljö & Vatten AB

Vi får din vardag att fungera

Kontakta oss

Aktuellt

Ett mjukare vatten levereras ut på ledningsnätet i Aneby och Ralingsås

2018-12-05

Under våren 2018 påbörjades arbetet med att förbinda en ny råvattenbrunn med vattenverket i Aneby. Vattnet som pumpas upp från den nya råvattenbrunnen uppmäter en vattenkvalitet som är mjukare, det har en lägre kalkhalt än det vatten man tidigare använt.

Läs mer om hårdheten på vattnet från Aneby vattenverk


Taxeförändringar 2019

2018-11-21

Aneby Miljö & Vatten AB har beslutat föreslå ändringar för renhållnings- och VA-taxan från och med den 1 januari 2019.
Läs mer om taxeförändringar här