Aneby Miljö & Vatten AB

Vi får din vardag att fungera

Kontakta oss

Hjälp till att spara på vårt gemensamma dricksvatten

Grundvattennivåerna sjunker i kommunens vattentäkter, det varma och torra vädret ser ut att fortsätta. I dagsläget 18 juli är inte situationen akut, men om även augusti och september blir varma och regnfattiga månader kan läget bli problematiskt senare under året. Vi...

Regelbunden mätning av grundvattennivåer

Vi mäter regelbundet vattennivåerna i de kommunala vattentäkterna för att följa utvecklingen av grundvattennivåerna. Det har återhämtat sig något med senhöstens- och vinterns nederbörd. Det torra vädret innebär dock att våra vattenverk jobbar på högtryck....

Ny råvattenbrunn i Jularp

Under våren har arbetet med att förbinda en ny råvattenbrunn med vattenverket i Aneby pågått. Arbetet är nu avslutat och den nya brunnen är sammankopplad med vattenverket. - Vi förväntar oss att kunna börja pumpa vatten från den nya brunnen ut på ledningsnätet redan...