Aneby Miljö & Vatten AB

Vi får din vardag att fungera

Kontakta oss

Hjälp till att spara på vårt gemensamma dricksvatten

Grundvattennivåerna sjunker i kommunens vattentäkter, det varma och torra vädret ser ut att fortsätta. I dagsläget, 18 juli, är inte situationen akut, men om även augusti och september blir varma och regnfattiga månader kan läget bli problematiskt senare under året....

Regelbunden mätning av grundvattennivåer

Vi mäter regelbundet vattennivåerna i de kommunala vattentäkterna för att följa utvecklingen av grundvattennivåerna. Det har återhämtat sig något med senhöstens- och vinterns nederbörd. Det torra vädret innebär dock att våra vattenverk jobbar på högtryck....

Ny råvattenbrunn i Jularp

Under våren har arbetet med att förbinda en ny råvattenbrunn med vattenverket i Aneby pågått. Arbetet är nu avslutat och den nya brunnen är sammankopplad med vattenverket. - Vi förväntar oss att kunna börja pumpa vatten från den nya brunnen ut på ledningsnätet redan...