Kommunen tar över ansvaret för förpackningar – detta innebär förändringarna för dig som entreprenör och fastighetsägare

1 januari 2024 blir insamling av förpackningsavfall kommunernas ansvar, efter att tidigare ha varit producenternas ansvar. Från och med 1 januari ska entreprenörer som samlar in förpackningsavfall från flerbostadshus vara auktoriserade av Aneby Miljö & Vatten. Senast 2027 ska dessutom alla hushåll ha insamling av förpackningar i eller i närheten av sin bostad. För fastighetsägare som inte har insamling av förpackningar idag innebär det att man kommer behöver avsätta yta för mer återvinning.

Förändringarna görs efter ett riksdagsbeslut som tagits för att öka mängden återvunna förpackningar. Av erfarenhet vet vi att mer material sorteras och lämnas till återvinning där det finns fastighetsnära insamling.

Vad innebär detta för mig som entreprenör?

  1. Ansök om auktorisation: Från och med 1 januari 2024 behöver entreprenörer som hämtar förpackningsavfall i Aneby kommun vara auktoriserade av Aneby Miljö & Vatten. Mer information och ansökningsformulär finns på amaq.se/auktorisation.
  2. Prissättning och maxtaxa: Som auktoriserad avfallsentreprenör tecknar du själv avtal med fastighetsägare. Priset för tjänsten får inte överstiga maxtaxan som fastställs i kommunens Avfallstaxa för 2024.
  3. Skyldighet att teckna avtal oavsett plats: Som auktoriserad entreprenör är du skyldighet att teckna avfall med alla kunder, oavsett var i Aneby kommun som de bor.
  4. Rapportera: Som auktoriserad entreprenör ska du regelbundet rapportera information om utförda insamlingsuppdrag till Aneby Miljö & Vatten, enligt anvisningar i Auktorisationsavtalet.

Vad innebär detta för flerbostadshus som inte har insamling av förpackningar?

Senast 1 januari 2027 ska boende i hela Aneby kommun kunna lämna pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, färgade glasförpackningar och ofärgade glasförpackningar i eller i närheten av sin bostad. Detta innebär att fastigheter som inte har insamling av förpackningar idag kommer att behöva avsätta mer yta för återvinning.  Om- och nybyggnationer av avfallsutrymmen ska alltid göras i samråd med avfallsorganisationen. Välkommen att kontakta oss så hjälper vi er!

Om ni vill införa fastighetsnära insamling i ert hus redan innan det har blivit obligatoriskt så anlitar ni någon av de godkända avfallsentreprenörerna som finns listade på amaq.se/auktorisation.

Vad innebär detta för flerbostadshus som har insamling av förpackningar?

  1. Anlita godkänd avfallsentreprenör: Du som är fastighetsägare till flerbostadshus, eller representerar en bostadsrättsförening eller samfällighet, som har insamling av förpackningsavfall behöver se över befintliga avtal för att säkerställa att de anlitade avfallsentreprenörerna är auktoriserade. Lista över godkända avfallsentreprenörer finns på amaq.se/auktorisation och uppdateras löpande under hösten. Om inte din avfallsentreprenör är eller blir auktoriserad behöver du anlita en ny. Det är ditt ansvar som fastighetsägare, eller representant för en bostadsrättsförening eller samfällighet, att säkerställa att avfallsentreprenören som du anlitar är auktoriserad.
  2. Se över avgiften: Från och med 2024 får avfallsentreprenörens pris inte överstiga den maxtaxa som fastställs i kommunens Avfallstaxa. Avfallstaxan för 2024 publiceras på webben i slutet av 2023. Om du anlitar avfallsentreprenören till andra tjänster än insamling, exempelvis skötsel och underhåll av kärl/behållare och avfallsutrymmen, omfattas de inte av vår maxtaxa och du får då själv komma överens om ersättning med aktuell entreprenör.
  3. Ansök om ersättning: Från och med 1 januari 2024 kan flerbostadshus, bostadsrätter och samfälligheter med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall ansöka om ersättning, vilket innebär att du inte behöver stå för hela insamlingskostnaden själv. För att få ta del av ersättningen måste du rapportera in dina uppgifter om förpackningar till Aneby Miljö & Vatten. Läs mer och ansök på amaq.se/ersattning.

Vad innebär detta för verksamheter i flerbostadshus med förpackningsinsamling?

Mindre verksamheter som idag sorterar ut och lämnar förpackningsavfall i ett avfallsutrymme med behållare som delas med hushåll har möjlighet att fortsätta med det. Det kan vara till exempel en butik eller en restaurang i ett hyreshus med sorteringsrum. Du som representerar en verksamhet och planerar att fortsätta dela avfallsutrymmen och behållare med hushållen måste anmäla detta genom att mejla till amaq@aneby.se.

Vad innebär detta för mig som villaägare?

Du som äger en villa kommer senast 1 januari 2027 att få fastighetsnära insamling av förpackningar. Detta innebär att du kommer att få fler kärl till din fastighet. Fram till det ska du lämna dina förpackningar som tidigare, på återvinningsstationen.

Även denna förändring görs efter ett riksdagsbeslut som tagits för att öka mängden återvunna förpackningar. Mer information kommer att publiceras på amaq.se framöver.

Vad händer med återvinningsstationerna?

Från och med 1 januari 2024 tar kommunen över ansvaret för återvinningsstationerna. Stationerna har tidigare ägts och skötts av Förpackningsinsamlingen. Det innebär dock ingen större skillnad för dig som lämnar förpackningar på återvinningsstationerna.