Beställ hämtning av latrin

För att beställa hämtning av latrinkärl kan du fylla i nedanstående formulär eller kontakta vår kundtjänst. Hämtning sker inom 14 dagar efter beställning. I samband med hämtning lämnas samma antal nya kärl på plats. Kärlen är 40 cm i diameter och 43 cm höga. Aktuella kostnader för latrinhämtning finns i avfallstaxan.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Tänk på detta inför latrinhämtningen:

  • Vid hämtningstillfället ska latrinkärlet stå vid farbar väg.
  • Kärlet får väga max 15 kg.
  • Locket ska vara väl tillslutet.
  • Kärlet får endast innehålla urin, avföring, toalettpapper och eventuellt strömedel. Annat avfall, såsom blöjor, bindor och våtservetter slängs i restavfall.
  • Kärlet ska användas som det är. Eventuella insatspåsar försvårar tömningen av kärlen.