Driftstörningar

En vattenläcka eller en planerad avstängning kan göra så att du inte får något vatten i din fastighet. Vid driftstörningar försöker vi alltid lägga ut information på hemsidan och/eller skicka ut information via SMS. Får du inte våra SMS kan du registrera ditt telefonnummer här.

Vattenavstängningar

När vi utför underhållsarbete på ledningsnätet kan det hända att vi behöver stänga av vattnet under tiden som reparationsarbetet pågår. Då informerar vi dig som kund så att du kan du tappa upp vatten före avstängningen.

Vid akuta vattenavstängingar hinner vi sällan informera kunderna innan. Det kan röra sig om en akut vattenläcka där vi måste stänga av vattnet för att åtgärda läckan. Då försöker vi att uppdatera driftinformationen på www.amaq.se.

När vattnet kommer tillbaka

Lämna aldrig några kranar öppna, eftersom vattnet kan släppas på utan förvarning.

Efter vattenavstängningar kan vattnet bli bubbligt och missfärgat. Bubbligheten beror på luft i ledningarna. Missfärgningen beror på att vattnetflödet tvingats byta håll i rören, vilket leder till att beläggningar släpper. Beläggningarna består främst av magnan och järn, som finns naturligt i drickvatten. Det är ofarligt för hälsan men du ska om möjligt undvika att tvätta kläder eftersom de kan bli missfärgade. Är vattnet missfärgat kan du spola kallt vatten en stund tills vattnet blir klart.

Här kan du se om det finns någon känd driftstörning just nu