Planerade avbrott och akuta vattenläckor

En vattenläcka eller en planerad avstängning kan vara orsaken till att du inte får något vatten till din fastighet. Amaq skickar ofta i samband med detta ut information via SMS och kontaktar i vissa fall personligen de som berörs vid planerade avstängningar.

Får du inte våra SMS kan du registrera ditt mobilnummer.

Att tänka på vid en planerad vattenavstängning

  • Lämna inga kranar öppna då vattnet släpps på utan förvarning.
  • Tappa upp vatten för era behov under tiden för avstängningen.

När vattnet kommer tillbaka

En del kunder upplever att vattnet är färgat eller brunt vid störningar i vattenleveransen. Vid vattenavstängningar tvingar vi ibland vattenflödet att byta håll i rören. Detta medför att vattnet släpper beläggningar som finns i ledningarna och som i sin tur färgar vattnet. Beläggningarna består främst av mangan och järn. Dessa två ämnen finns naturligt i dricksvattnet. Det är inte farligt för hälsan men du ska undvika att tvätta kläder.

Om du spolar vattnet en stund så försvinner missfärgningen och även bubbligheten som beror på luft i ledningarna.

Akuta avstängningar

Vid akuta avstängningar hinner vi sällan underrätta berörda utan det upptäcks först när någon kund är i behov av vatten. På hemsidan publicerar vi information om vattenläckor. Vi uppdaterar hemsidan kontinuerligt eftersom det ofta är svårt att säga exakt när vattnet kommer tillbaka. Vi skickar även information via sms till berörda.