Vattenskyddsområde

​Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt område med en dricksvattentäkt som Länsstyrelsen eller kommunen beslutat att skydda för att undvika förorening av dricksvattnet. Ett skyddsområde ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna om vårt vatten.

Vattenskyddsområde

​Ett vattenskyddsområde är ett geografiskt område med en dricksvattentäkt som Länsstyrelsen eller kommunen beslutat att skydda för att undvika förorening av dricksvattnet. Ett skyddsområde ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna om vårt vatten.

Norra och södra jularp

I norra och södra Jularp finns vattentäkter som förser Anebyborna med dricksvatten. Därför har Länsstyrelsen beslutat att det är ett vattenskyddsområde.

Läs mer om beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp

Se fler vattenskyddsområden i Jönköpings län via Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur

För dig som fastighetsägare i vattenskyddsområdet

När du bor i eller verkar inom ett vattenskyddsområde behöver du tänka på hur det du gör påverkar vattentäkten. Särskilda bestämmelser, så kallade vattenskyddsföreskrifter, gäller inom området. Det kan innebära att du behöver söka tillstånd eller anmäla innan du utför vissa aktiviteter.

Du som är villaägare i ett vattenskyddsområde behöver söka tillstånd hos Aneby kommun (tillsynsnämnden) för att:

  • hantera mer än 250 liter flytande petroleumprodukter och/eller andra kemikalier som är skadliga för grundvattnet. Det finns även krav på sekundärt skydd (invallning) vid hantering av mer än 250 liter av dessa ämnen.
  • anlägga berg- eller jordvärme eller ändra en sådan anläggning.
  • utföra större schaktnings- eller grävningsarbeten (schaktning på en total yta av mer än 150 m2 eller grävning på ett djup på mer än 1 meter).

Reglerna i sin helhet hittar du i skyddsföreskrifterna nedan.

file pdf icon Skyddsföreskrifter för Norra och Sodra Jularp vattenskyddsområden.

Frågor och svar

Får jag tvätta bilen hemma?
Det är tillåtet att spola bort damm och insekter på sin bil med trädgårdsslangen. Tänk på att inte använda starka tvättkemikalier, eller att stå direkt på gatan/uppfarten där det finns dagvattenbrunnar. Att tvätta bilen med starka avfettningsmedel och högtrycksspruta hemma på gården eller gatan är helt olämpligt oavsett var man bor. Uppsök hellre en biltvättanläggning.

Kan jag bekämpa svartmyror med insektsbekämpningsmedel runt altanen?
Ja, det kan du göra, men tänk på att inte använda mer gift än vad som verkligen behövs. Myror äter ofta upp andra skadedjur så döda dem inte i onödan.

Får jag ha jeep-dunkar med bensin till gräsklippare och båtmotorer hemma?
Ja, konsumentförpackningar, exempelvis alkylatbensin, som säljs i 5-litersdunkar kan förvaras i garaget. Det går även bra att ha bränsle i en jeep-dunk till gräsklipparen. Tänk dock på att inte förvara dunkarna nära golvbrunnar eller många dunkar tillsammans ifall en brand skulle uppstå.

Är det tillåtet att gödsla i trädgården, till exempel gräsmattan och blomsterlandet?
En normal gödsling av trädgården utgör inga problem. Tänk på att inte dosera mer gödsel än vad växtligheten tar upp.

Kan jag använda ogräsmedel?
Alla former av kemiska bekämpningsmedel utgör en viss belastning på miljön. Det är tillåtet att bekämpa ogräs trädgården i ett vattenskyddsområde, men det rekommenderas alltid att i första hand bekämpa mekaniskt (rensa för hand). I andra hand kan bekämpningsmedel användas. Tänk på att det även bland kemiska bekämpningsmedel finns miljövänligare alternativ såsom ogräsättika. Egna ”bekämpningsmedel” såsom blandningar av spillolja, diesel etc. är helt förbjudna oavsett vattenskyddsområde.