Vattenskyddsområde Norra och Södra Jularp

Norra och Södra Jularp

Vattentäkterna i Bredestadsdalen öster om Aneby samhälle förser Anebyborna med dricksvatten.

Vad är ett vattenskyddsområde?

Syftet med ett vattenskyddsområde är att skydda vattentäkten mot föroreningar som kan försämra vattenkvalitén. Ett skyddsområde ska öka medvetenheten hos alla boende och verksamma inom området om behovet att värna om vårt vatten.

Länsstyrelsen har fattat beslut om vattenskyddsområde för Norra och Södra Jularp från 1 januari 2018.

Läs mer om beslut om vattenskyddsområde med föreskrifter för Anebys vattentäkter i Norra och Södra Jularp

Klicka på bilden för att göra den större.

För dig som fastighetsägare i vattenskyddsområdet

Vad som är förbjudet och vilka tillstånd som krävs inom vattenskyddsområdet hittar du i Skyddsföreskrifter för Norra och Sodra Jularp vattenskyddsområden.

Tillstånd

De flesta förbud och restriktioner rör verksamheter. För dig som villaägare är det viktigt att känna till att du måste söka tillstånd hos tillsynsnämnden, Aneby kommun för att:

  • hantera mer än 250 liter flytande petroleumprodukter och/eller andra kemikalier som är skadliga för grundvattnet. Det finns även krav på sekundärt skydd (invallning) vid hantering av mer än 250 liter av dessa ämnen.
  • anlägga berg- eller jordvärme eller ändra en sådan anläggning.
  • utföra större schaktnings- eller grävningsarbeten (schaktning på en total yta av mer än 150 m2 eller grävning på ett djup på mer än 1 meter).

Vad är ok? – Frågor och svar

Får man tvätta bilen hemma?
Det är tillåtet att spola bort damm och insekter på sin bil med t.ex. trädgårdsslangen. Tänk dock på att inte använda starka tvättkemikalier, eller att stå direkt på gatan/uppfarten där det finns dagvattenbrunnar. Att tvätta bilen med starka avfettningsmedel och högtrycksspruta hemma på gården eller gatan är helt olämpligt oavsett var man bor. Uppsök hellre en biltvättanläggning.

Är det OK att bekämpa svartmyror med insektsbekämpningsmedel runt altanen?
Ja, det kan man göra, men tänk på att inte använda mera gift än vad som verkligen behövs. Myror äter ofta upp andra skadedjur så döda dem inte i onödan.

I garaget har jag några jeep-dunkar med bensin till gräsklipparen och båtmotorn. Är detta tillåtet?
Ja, konsumentförpackningar, exempelvis alkylatbensin, som säljs i 5-litersdunkar kan man förvara i garaget. Det går även bra att ha bränsle i en jeep-dunk till gräsklipparen. Tänk dock på att inte förvara dunkarna nära golvbrunnar eller många dunkar tillsammans ifall en brand skulle uppstå.

Är det tillåtet att gödsla i trädgården, till exempel gräsmattan och blomsterlandet?
En normal gödsling av trädgården utgör inga problem. Tänk på att inte dosera mera gödsel än vad växtligheten tar upp.

Runt vårt garage har vi alltid problem med ogräs i form av nässlor varje sommar. Kan vi bekämpa dessa med till exempel ”Round-Up”?
Alla former av kemiska bekämpningsmedel, oavsett om man bor inom ett vattenskyddsområde eller inte, utgör en viss belastning på miljön. Det är tillåtet att bekämpa ogräs i sin trädgård, men rekommendationen är att i första hand bekämpa mekaniskt (rensa för hand) i andra hand kan gifter användas. Tänk på att det även bland kemiska bekämpningsmedel finns miljövänligare alternativ såsom ogräsättika. Egna ”bekämpningsmedel” såsom blandningar av spillolja, diesel etc. är helt förbjudna oavsett vattenskyddsområde.