Vattnets hårdhet

Dricksvattnet i Aneby kommun har olika hårdhet beroende på från vilket vattenverk det kommer ifrån. Vattnets hårdhet är ett mått på hur mycket kalcium och magnesium det finns i vattnet. Hårdheten uttrycks vanligen i enheten tyska hårdhetsgrader (°dH) där vattnet sägs vara mjukt om det är under 5 °dH och hårt om det är över 10 °dH.

Vattnets hårdhetsgrad har betydelse vid bl.a. dosering av tvättmedel samt vid val av tvätt- och diskmaskiner. På de flesta orter i Aneby kommun är vattnet hårt eller medelhårt och det är bra för hälsan men sämre för disk- och tvättmaskiner samt varmvattenberedare. Det hårda vattnet gör att tvättmedlet inte löddrar och att det bildas avlagringar i dina hushållsmaskiner. Den hårda beläggningen kallas pannsten och kan avhjälpas med att tillsätta salttabletter. Fråga din leverantör av hushållsmaskiner.

 

Vattenverk Hårdhet °dH Motsvarar
Aneby 5,9 Medelhårt vatten
Askeryd 2,2 Mjukt vatten
Frinnaryd 11 Hårt vatten
Haurida 6,4 Medelhårt vatten
Hullaryd 6,7 Medelhårt vatten
Lommaryd 9,6 Medelhårt vatten
Sunhult 5,4 Medelhårt vatten
Vireda 5 Medelhårt vatten
Lövviken 6,4 Medelhårt vatten