Verksamheter

Som företagare och verksamhetsutövare är du ansvarig för att hantera avfall som uppstår i verksamheten. För företag och verksamheter gäller andra villkor än för privatpersoner. Vi tar hand om sophämtning av verksamheters kommunala avfall och erbjuder verksamheter att mot en avgift lämna avfall på återvinningscentralen.

Sophämtning

Verksamheter kan välja mellan kärlstorlekarna 190, 370 och 660 liter samt mellan hämtning varje eller varannan vecka. Vi kan även erbjuda hämtning i behållare som töms med kran. Du kan läsa mer om olika alternativ i broschyren nedan:

file pdf icon Avfallsutrymmen-for-flerbostadshus och verksamheter

Se aktuella kostnader i avfallstaxan.

Återvinningscentralen

Till skillnad från hushåll så betalar verksamheter inte för de tjänster som tillhandahålls på återvinningscentralen via avfallstaxan. I stället har vi  ett betalningssystem med automatisk fakturering för företagsfordon.

För att lämna elavfall och tryckt virke krävs avlämnarintyg. Övrigt farligt avfall tas inte emot från verksamheter, istället hänvisar vi till lokala entreprenörer.