Välj en sida

Verksamheter

Som företagare och verksamhetsutövare är du ansvarig för att hantera avfall som uppstår i verksamheten. För företag och verksamheter gäller andra villkor än för privatpersoner.
Vi tar hand om sophämtning av verksamheters kommunala avfall och erbjuder verksamheter att mot en avgift lämna avfall på återvinningscentralen.

 

Sophämtning

Verksamheter kan välja mellan kärlstorlekarna 190, 370 och 660 liter samt mellan hämtning varje eller varannan vecka. Vi kan även erbjuda hämtning i underjordsbehållare.

I avfallstaxan kan du läsa mer om aktuella kostnader för verksamheter:

Avfallstaxa 2023

 

Återvinningscentralen

Vi erbjuder företag, föreningar och andra verksamheter att mot en avgift att lämna sitt sorterade avfall på återvinningscentralen på Kretsloppsgården. Kontakta personalen på plats för att få hjälp.

Här kan du läsa om aktuella avgifter på återvinningscentralen.

För att lämna elavfall och tryckt virke krävs avlämnarintyg. Övrigt farligt avfall tas inte emot från verksamheter, istället hänvisar vi till lokala entreprenörer.

 

Sorteringsguide för verksamheter

Sorteringsguiden hjälper din verksamhet att sortera rätt. Skriv gärna ut den och sätt upp på kontoret eller arbetsplatsen så att ni kan ha den som hjälp när ni sorterar avfall.

Sorteringsguide för verksamhet