Avgifter på återvinningscentralen

Avgifter för privatpersoner

Privatpersoner betalar för de tjänster som tillhandahålls på återvinningscentralen via avfallstaxan. Det innebär att privatpersoner kan lämna nästan allt avfall på återvinningscentralen utan kostnad.

Avgifter för verksamheter

Vi erbjuder även företag, föreningar och andra verksamheter att mot en avgift lämna sitt sorterade verksamhetsavfall på återvinningscentralen. Till skillnad från hushåll så betalar verksamheter inte för de tjänster som tillhandahålls på återvinningscentralen via avfallstaxan. I stället har vi från och med januari 2023 ett betalningssystem med automatisk fakturering för företagsfordon.

Så fungerar automatisk fakturering för företagsfordon

En kamera vid entrén läser av registreringsskyltarna på fordonen som kör in på återvinningscentralen. För hantverksfordon (lätt lastbil, pickup, skåpbil) görs en slagning mot Transportstyrelsens fordonsregister för att filtrera ut de fordon som tillhör en verksamhet. För hantverksfordon som är registrerade på en verksamhet skickas en faktura automatiskt på 330 kronor exkl. moms per besökstillfälle. Varje besökstillfälle räknas som en timme, vilket innebär att för ett besök inom en ny, påbörjad timme faktureras ytterligare 330 kronor.

Du som lämnar verksamhetsavfall i personbil

Vi registrerar endast hantverksfordon (lätt lastbil, pickup, skåpbil), därför behöver du som lämnar verksamhetsavfall i en vanlig personbil (även om den är registrerad på ett företag) kontakta personalen för att bli debiterad. Kontakta personalen före du lämnar avfallet.

Det finns även möjlighet att lägga till specifika registreringsnummer för att bli automatiskt fakturerad vid besök. Kontakta kundtjänst amaq@aneby.se för att anmäla detta.

Verksamheter som bara ska lämna förpackningar eller elavfall

Verksamheter kan kostnadsfritt lämna mindre mängd förpackningar och elavfall på återvinningscentralen. Om du enbart ska lämna förpackningar eller elavfall måste du kontakta personalen före avfallet lämnas. Om inte personalen har informerats före avfallet lämnas så kommer besöket att debiteras.

Observera att verksamheter behöver ett avlämnarintyg för att lämna elavfall: Avlämnarintyg för elavfall.

Fakturafrågor

Fakturorna för besöken på återvinningscentralen skickas via Svea Bank.

Har du frågor om din faktura? Kontakta Svea Bank, telefonnummer 08 – 735 90 00, e-post info@svea.com.

Vid övriga frågor kontakta Amaqs kundtjänst, telefonnummer 0380-463 70, e-post amaq@aneby.se.

Du som lämnar privat avfall i ett företagsfordon

Eftersom företagsfordon faktureras automatiskt vid besök så behöver du som lämnar privat avfall med en företagsbil registrera ditt besök i förhand.  Fyll i formuläret nedan innan du åker till återvinningscentralen. Du får bekräftelse via e-post som måste visas upp för personalen på återvinningscentralen innan du lämnar ditt privata avfall. Personalen har rätt att kontrollera och bedöma avfallet innan det avlämnas. Om inte personalen har informerats före avfallet avlämnas så kommer besöket att debiteras.

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Sorteras inte avfallet på återvinningscentralen utgår avgift med 500 kr/kbm.