Byte av vattenmätare

Nästan alla fastigheter som är ansluta till det kommunala vattennätet har en vattenmätare. Vattenmätaren läser av förbrukningen som ligger till grund för din rörliga avgift. För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska så byter vi ut den ungefär vart tionde år.

Inför mätarbytet

Innan bytet behöver du kontrollera att mätaren är lättåtkomlig och att avstängningsventiler fungerar. Våra drifttekniker som gör bytet kommer i en Amaq-skyltad bil och legitimerar sig vid besöket. Själva mätarbytet tar cirka 15 minuter.

Vattenmätarbytet kostar ingenting, det ingår i din taxa.

Efter mätarbytet

När vi tagit ned din gamla mätare så lämnas den till vårt ackrediterade kontrollorgan för provning. Mätarbytet med mätarställning och datum registreras i vårt kund- och faktureringssystem och jämförs med den volym vi fakturerat dig. Har du förbrukat mer vatten än vad vi fakturerat för så kommer du att få betala för mellanskillnaden. Har du förbrukat mindre vatten än vad vi fakturerat för så kommer du att få tillbaka mellanskillnaden. Korrigering sker på nästkommande faktura.

De första dagarna efter vattenmätarbytet är det bra om du har uppsikt över vattenmätaren. Skulle det läcka från mätaren kontakta drifttekniker eller vår kundservice.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för att mätarplatsen är i gott skick och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra. Du ansvarar också för att ta hand om vattenmätaren. Det innebär bland annat att skydda den mot frost och mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om vattenmätaren missköts kan du som fastighetsägare bli ersättningsskyldig för kostnaden för att laga eller byta mätaren.