Byte av vattenmätare

Byte av vattenmätare

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. När det är dags att byta din vattenmätare kontaktar vi dig. Innan bytet måste du kontrollera att mätaren är lätt åtkomlig och att avstängningsventiler fungerar. Mätarbytet kostar inget.

Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt. Inbyggda eller blockerade mätare måste göras åtkomliga för vår personal.Våra drifttekniker som gör bytet kommer alltid i Amaq-skyltad bil och legitimerar sig vid besöket. Själva mätarbytet tar 10-20 minuter.

När vi tagit ned din gamla mätare så lämnas mätaren sedan till vårt ackrediterade kontrollorgan för provning. Mätarbytet med mätarställning och datum registreras i vårt faktureringssystem.

 

Vattenmätare

Tänk på detta efter mätarbyte

Vid byte av en gammal vattenmätare till en ny kan det ibland uppstå oljud. Det beror på att den nya mätaren har en inbyggd backventil. Utan backventil kan ljudet fortplanta sig in till grannen och vidare för att så småningom ebba ut. Hela ledningsnätet fungerar då som en stor stötdämpare. Med en backventil stannar tryckstöten kvar i fastigheten.