Byte av vattenmätare

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den ungefär vart tionde år. När det är dags att byta din vattenmätare kontaktar vi dig. Innan bytet måste du kontrollera att mätaren är lätt åtkomlig och att avstängningsventiler fungerar. Mätarbytet kostar inget.

Vattenmätaren ska vara lätt att komma åt. Inbyggda eller blockerade mätare måste göras åtkomliga för vår personal.Våra drifttekniker som gör bytet kommer alltid i Amaq-skyltad bil och legitimerar sig vid besöket. Själva mätarbytet tar 10-20 minuter.

När vi tagit ned din gamla mätare så lämnas mätaren till vårt ackrediterade kontrollorgan för provning. Mätarbytet med mätarställning och datum registreras i vårt kund- och faktureringssystem och jämförs med den volym vi fakturerat dig. Har du förbrukat mer vatten än vad vi fakturerat för kommer du att få betala för det. Har du förbrukat mindre vatten än vad vi fakturerat för kommer du att få tillbaka pengar. Korrigering sker på nästkommande faktura.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare ansvarar du för att mätarplatsen är i gott skick och att ett mätarbyte är möjligt att genomföra. Du ansvarar också för att vårda vattenmätaren. Det innebär bland annat att skydda den mot frost och påverkan samt mot återströmning av varmvatten och annan skadlig värmepåverkan. Om vattenmätaren inte sköts kan du som fastighetsägare bli ersättningsskyldig för kostnaden för att åtgärda eller byta mätaren.

Tänk på detta efter mätarbyte

De första dagarna efter vattenmätarbytet bör du ha uppsikt över vattenmätaren. Skulle det läcka från mätaren kontakta drifttekniker eller vår kundservice.

 

Vattenmätare

Såhär kan en vattenmätare se ut.