Byte av vattenmätare

Byte av vattenmätare

För att säkerställa att din vattenmätare fungerar som den ska byter vi ut den vart tionde år.

Våra drifttekniker som gör bytet kommer alltid i Amaq-skyltad bil och legitimerar sig vid besöket. Själva mätarbytet tar 10-20 minuter.

När vi tagit ned din gamla mätare så lämnas mätaren sedan till vårt ackriditerade kontrollorgan för provning. Mätarbytet med mätarställning och datum registreras i vårt faktureringssystem.