Återvinningscentralens byggåterbruk

På återvinningscentralens byggåterbruk kan du som privatperson lämna in överblivet byggmaterial som kan återanvändas. Du som har behov av byggmaterial får kostnadsfritt ta med dig av det som andra har lämnat.

Materialet ska vara i återanvändbart skick. Avlägsna eventuella spik och skruv innan du lämnar materialet.  Fråga gärna personalen om du är osäker ifall materialet är lämpligt för återbruk. Övrigt byggavfall lämnas i respektive fraktion.

Byggåterbruket finner du i början av återvinningscentralen, bredvid insamlingen för batterier och ljuskällor.

Tänk på att du även kan lämna begagnade prylar och inredning i bra skick till Återbruk. Du får däremot inte ta saker härifrån eftersom de omhändertas av kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningsenhet för försäljning i second hand-butiken Återbruket.

Byggåterbruket är endast till för privatpersoner.