Grovavfall

Grovavfall är delar av det avfall som normalt uppkommer i ett hushåll, men som inte kan lämnas i sopkärlet. 

Exempel på grovavfall:

 • emballage
 • möbler, leksaker och andra skrymmande saker av trä, metall eller plast
 • träavfall från hobbysnickeri etc.
 • santitetsporslin, badkar

Detta räknas EJ som grovavfall:

 • farligt avfall och elektronikavfall
 • vitvaror
 • byggavfall
 • bildelar
 • stora, skrymmande mängder trädgårdsavfall
 • schaktmassor
 • impregnerat träavfall, till exempel slipers (debiteras vid omhändertagande)

Hushållsavfall får inte läggas bland grovavfallet.

Grovavfall på återvinningscentralen

Som privatperson kan du lämna grovavfall kostnadsfritt på Återvinningscentralen på Kretsloppsgården.

Hämtning av grovavfall

Som villaägare har du möjlighet att beställa hämtning av grovavfall mot en avgift. Avfallet hämtas normalt i en storsäck och hämtas med kranbil. En säck rymmer 1 kubikmeter (1 000 liter) och avfallet får väga max 1 000 kg. Det går också att lämna större avfall som inte ryms i säcken, så som säng eller soffa, så länge det kan hämtas och lastas med kranen på lastbilen. Du kan lämna max tre kubikmeter (eller tre säckar) per tillfälle.

Om du använder storsäck så får den endast innehålla grovavfall och visst bygg- och rivningsavfall. De olika avfallsgrupperna får inte blandas i samma säck. Ingen elektronik, inget farligt avfall och inget trädgårdsavfall får lämnas via storsäck. Nedan finns en lista på vad säckarna får innehålla.

Godkänt innehåll för grovavfall i säck:
(sortera varje avfallsgrupp i egen separat säck)

 • Trä (reglar, träemballage, lister, spånskiva/plywoodspill)
 • Gips (spill från gipsskivor)
 • Metall (spik, skruv, järnrör, verktyg, stuprännor, stekpanna)
 • Isolering (glasull, stenull)
 • Brännbart grovavfall (takpapp, tapeter, madrass, mattor, plastprodukter som inte är förpackningar)
 • Klinker, kakel, tegel

Kranen på lastbilen som hämtar avfallet har en räckvidd på cirka fem meter. Lastbilen ska kunna nå grovavfallet med kranen, så ju närmare vägen avfallet står desto bättre. Om avfallet inte kan hämtas som de ska, eller är felsorterat, faktureras du även för detta.

Avgift för hämtning av grovavfall kan du se i avfallstaxan.

Hämtning av vitvaror (kylskåp, frys, tvättmaskin och liknande) är avgiftsfritt.

Gör så här för att beställa hämtning av grovavfall

 • Kontakta Kundservice för att förbeställa grovavfallshämtning. Beställningen ska göras senast klockan 12.00 måndagen före första hämtningsdagen (alltid en tisdag).
 • Du hämtar själv ut eventuell storsäck på respektive Återvinningscentral (säcken ingår i avgiften för grovavfallshämtningen).
 • Märk eventuell storsäck med märkpenna (vattenfast) för vilket avfall som säcken innehåller, varje säck får endast innehålla en avfallsgrupp var, se lista ovan.
 • Ställ grovavfallet nära tomtgräns och intill vägen där hämtfordonet kan stå, senast klockan 06.00 på första hämtningsdagen (alltid en tisdag).

Viktigt att tänka på

 • Placera inte grovavfallet så att den blockerar/hindrar den vanliga sophämtningen.
 • Överfyll inte säcken. Tänk på att avfall ska ligga kvar i säcken när den lyfts. Avfallet får väga max 1 000 kg.
 • Säck som går sönder vid lyft eller som vid hämtning uppenbart innehåller fel avfall lämnas kvar. Om samtliga beställda säckar behöver lämnas kvar eller om inte säckarna är placerade vid tomtgräns vid hämtningstillfället faktureras du en avgift på 500 kronor för en bomkörning.
 • Säck som efter hämtning upptäcks innehålla felaktigt avfall faktureras utöver beställd hämtning även en avgift på 300 kronor per säck för felsorterat avfall.

Hämtningsdagar 2024

Januari – ingen hämtning
20-23 februari
19-22 mars
23-26 april
21-24 maj
25-28 juni
Juli – ingen hämtning
20-23 augusti
17-20 september
22-25 oktober
19-22 november
17-20 december

Beställ hämtning senast kl. 12.00 måndagen före första hämtningsdagen (alltid en tisdag).