Avfallstaxa

För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av avfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration har Aneby kommunfullmäktige beslutat om avgifter enligt följande taxa

Avfallstaxa 2020 file pdf icon

Sophämtning

Sophämtningsavgiften består av fast del och en rörlig del. Tack vare den fasta avgiften behöver du inte betala något när du lämnar avfall vid återvinningscentralen. Du vet också att vi tar hand om allt på bästa möjliga sätt för miljön. Den rörliga avgiften bestäms efter vilken storlek du väljer på kärlet, vilket hämtningsintervall du har samt om du väljer att ha kärlet placerat längre in än två meter från tomtgränsen under hämtningsdagen.

Abonnemang villor

För villor är det normala hämtningsintervallet en gång varannan vecka. Kärlstorlekarna som kan väljas är 140, 190 och 370 liter. Hämtning var fjärde vecka kan beviljas under förutsättning att den minsta kärlstorleken används och att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten.

Nedan hittar du den totala årsavgiften för de vanligaste abonnemangen för dig som villaägare

Kärlstorlek varannan vecka Var fjärde vecka Extra hämtning
140 liter 2 135 kr/år 1 630 kr/år* 250 kr/gång
190 liter 2 496 kr/år 280 kr/gång
370 liter 3 530 kr/år 360 kr/gång
2 * 140 liter  3145 kr/år 320 kr/gång

* Hämtning var fjärde vecka kan beviljas under förutsättning att den minsta kärlstorleken används och att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten.

Abonnemang fritidshus

Du som har fritidshus kan välja mellan kärlstorlekarna 140, 190 och 370 liter samt mellan sommar- eller säsongsabonnemang. Sommarabonnemanget har sophämtning varannan vecka från mitten av juni till slutet av augusti. Säsongsabonnemanget har sophämtning varannan vecka från mitten av april till mitten av oktober. Det finns även möjlighet att beställa ett tilläggspaket om ytterligare fyra tömningar: efter trettonhelgen, sportlovet, påsklovet och höstlovet.

 
Kärlstorlek Sommar – 2 hämtningar * Sommar – 6 hämtningar Säsong – 13 hämtningar Tilläggspaketet – 4 hämtningar Extra hämtning
140 liter 753 kr/år 908 kr/år 1293 kr/år 278 kr/år 125 kr/gång
190 liter 991 kr/år 1473 kr/år 363 kr/år 135 kr/gång
370 liter 1230 kr/år 1991 kr/år 612 kr/år 185 kr/gång

* För hämtning två gånger per sommar krävs att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten och att en anmälan om kompostering av matavfall har skickats till kommunens miljöenhet och blivit godkänd.

Abonnemang flerfamiljshus och verksamheter

Flerfamiljshus och verksamheter kan välja mellan kärlstorlekarna 190, 370 och 660 liter samt mellan hämtning varje eller varannan vecka. Vi kan även erbjuda hämtning i container eller underjordsbehållare.

Avfallstaxa

För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av avfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration har Aneby kommunfullmäktige beslutat om avgifter enligt följande taxa

Avfallstaxa 2020 file pdf icon

Sophämtning

Sophämtningsavgiften består av fast del och en rörlig del. Tack vare den fasta avgiften behöver du inte betala något när du lämnar avfall vid återvinningscentralen. Du vet också att vi tar hand om allt på bästa möjliga sätt för miljön. Den rörliga avgiften bestäms efter vilken storlek du väljer på kärlet, vilket hämtningsintervall du har samt om du väljer att ha kärlet placerat längre in än två meter från tomtgränsen under hämtningsdagen.

Abonnemang villor

För villor är det normala hämtningsintervallet en gång varannan vecka. Kärlstorlekarna som kan väljas är 140, 190 och 370 liter. Hämtning var fjärde vecka kan beviljas under förutsättning att den minsta kärlstorleken används och att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten.

Nedan hittar du den totala årsavgiften för de vanligaste abonnemangen för dig som villaägare

Kärlstorlek varannan vecka Var fjärde vecka Extra hämtning
140 liter 2 135 kr/år 1 630 kr/år* 250 kr/gång
190 liter 2 496 kr/år 280 kr/gång
370 liter 3 530 kr/år 360 kr/gång
2 * 140 liter  3145 kr/år 320 kr/gång

* Hämtning var fjärde vecka kan beviljas under förutsättning att den minsta kärlstorleken används och att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten.

Abonnemang fritidshus

Du som har fritidshus kan välja mellan kärlstorlekarna 140, 190 och 370 liter samt mellan sommar- eller säsongsabonnemang. Sommarabonnemanget har sophämtning varannan vecka från mitten av juni till slutet av augusti. Säsongsabonnemanget har sophämtning varannan vecka från mitten av april till mitten av oktober. Det finns även möjlighet att beställa ett tilläggspaket om ytterligare fyra tömningar: efter trettonhelgen, sportlovet, påsklovet och höstlovet.

 
Kärlstorlek Sommar – 2 hämtningar * Sommar – 6 hämtningar Säsong – 13 hämtningar
140 liter 753 kr/år 908 kr/år 1293 kr/år
190 liter 991 kr/år 1473 kr/år
370 liter 1230 kr/år 1991 kr/år
Kärlstorlek Tilläggspaketet – 4 hämtningar Extra hämtning
140 liter 278 kr/år 125 kr/gång
190 liter 363 kr/år 135 kr/gång
370 liter 612 kr/år 185 kr/gång

* För hämtning två gånger per sommar krävs att allt matavfall komposteras på den egna fastigheten och att en anmälan om kompostering av matavfall har skickats till kommunens miljöenhet och blivit godkänd.

Abonnemang flerfamiljshus och verksamheter

Flerfamiljshus och verksamheter kan välja mellan kärlstorlekarna 190, 370 och 660 liter samt mellan hämtning varje eller varannan vecka. Vi kan även erbjuda hämtning i container eller underjordsbehållare.