Slamtömning

Enskild avloppsanläggning

Har du en enskild avloppsanläggning behöver du normalt tömma slambrunnen en gång per år. Deltömning är den ordinarie tömningsformen av slamavskiljare. Om du som fastighetsägare vill att din slamavskiljare ska heltömmas meddelar du detta till oss på Amaq. Slutna tankar och fettavskiljare heltöms alltid. Om du har ett minireningsverk är det viktigt att du som fastighetsägare ger oss tömningsinstruktioner. Vid akut tömning utförs alltid en heltömning.

Akut slamtömning

För beställning av akut slamtömning under helger och helgdagar ringer du till Ohlssons AB på jourtelefon: 070-484 21 62.

Boka tidspass

Tidspass kan man boka kostnadsfritt vid följande tillfällen: Grävare är på gång, t ex vid ombyggnation av brunn eller om det finns djur i hagen som endast kortvarigt kan flyttas undan. Utförandetiden för slamtjänsten är då i första hand kl. 07:00 plus/minus en timme, i andra hand kl. 13:00 plus/minus en timme. Mot en avgift på 1000 kr kan man även boka tidspass vid övriga tillfällen.

Så här går en deltömning till

Vid en deltömning transporteras endast yt- och bottenslammet bort medan vattenfasen, efter tömningen, släpps tillbaka i slamavskiljaren. Deltömningen sker med en slambil som har två tankar. Fördelen med deltömning är att metoden bevarar bakteriefloran i slamavskiljaren vilket i sin tur förbättrar avloppsanläggningens reningsfunktion. En annan fördel är att fler slamavskiljare kan tömmas per slambil och tur vilket är positivt för miljön. Deltömning innebär inte att du behöver tömma din brunn oftare.