Tömning av enskilda avlopp

Har du ett hus som med enskild avloppsanläggning? Då måste du ha slamtömning. Aneby Miljö & Vatten ansvarar för slamtömningen av enskilda avlopp i Aneby kommun.

Enskilda avlopp ska tömmas minst en gång per år. Normalt sker tömning en gång per år enligt ett fastställt schema.

Som fastighetsägare ansvarar du för att gällande krav uppfylls så att vi kan komma och tömma din anläggning. Om slamtömning inte kan genomföras på grund av omständigheter som fastighetsägarens ansvarar för så debiteras tilläggsavgift enligt fastställd taxa.

Extra tömning

Om du behöver beställa extra tömning så är du välkommen att höra av dig till Aneby Miljö & Vatten, tel. 0380-463 70. Extra slamtömningar sker normalt på torsdagar. Kontakta kundservice senast dagen onsdag klockan 12.00 för att få tömning samma torsdag.

Samtidig tömning av BDT eller fördelningsbrunn kan beställas via vår kundservice.

Undantag för slamtömning

Enskilda avlopp ska tömmas minst en gång per år.

Undantag för glesare tömning eller uppehåll i tömning söks hos Samhällsbyggnadsavdelningen på Aneby kommun. För mer information se Aneby kommuns hemsida eller kontakta samhällsbyggnadsavdelningen tel. 0380-461 00.

Avgifter för tömning av enskilda avlopp

Aktuella avgifter hittar du här: Avgifter avfall.