Välj en sida

Fjärrvärmetaxa

  Avgifter inklusive moms Avgifter exklusive moms
Energiavgift: 70,16 öre/kWh 56,13 öre/kWh
Effektavgift: 776,49 kr/kW 621,19 kr/kW

Fjärrvärmetaxa 2022-2023.

Energiavgiften, är den rörliga avgiften för den energi som du förbrukat i kWh.
Effektavgiften grundar sig på den beräknade effekt som behövs vid -20 °C. Denna fasta avgift täcker upp för kostnader som uppkommer för samtliga kunder oavsett hur mycket värme man köper. Du kan påverka den fasta avgiften genom att isolera, vara sparsam med värme och varmvatten.

Beräkningen utgår från verklig förbrukning från 1 november till 31 mars som relateras till verklig medeltemperatur enligt SMHI under samma period. Vid debitering används medelvärdet av de två senaste vintrarnas beräknade maxeffektbehov. Minsta effektdebitering är 5 kW vilket motsvarar ca 13 000 kWh årsförbrukning ett normalkallt år.

Exempel för en villa

För en villa med en årsförbrukning på 20 000 kWh med ett beräknat maxeffektbehov på 7,8 kW blir kostnaden 20 089 kr/år inkl moms.
Beräkningen utgår från en förbrukning på 13 800 kWh från 1 november till 31 mars.

Exempel för hyreshus

För hyreshus med en årsförbrukning på 193 000 kWh med beräknat maxeffektbehov på 71 kW blir kostnaden 190 540 kr/år inkl moms.
Beräkningen utgår från en förbrukning på 123 000 kWh från 1 november till 31 mars.

Allmänna avtalsvillkor

Tillsammans med Konsumentverket har Energiföretagen (f.d Svensk Fjärrvärme) utformat allmänna avtalsvillkor för konsumenter av fjärrvärme. De gäller för leverans av fjärrvärme som används för enskilt bruk och där konsumenten äger fjärrvärmecentralen.

Allmänna avtalsvillkor för konsumenter – fjärrvärme

Prisredovisning enligt EIFS 2009:2

Energimarknadsinspektionen har i en föreskrift fastställt skyldigheten för fjärrvärmeföretag att lämna prisinformation till allmänheten. Priserna ska anges enligt en fastställd mall för olika kundkategorier; småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter. För varje kategori finns 4 olika förbrukningsvärden, där fast respektive rörlig kostnadsdel samt totalkostnad per år ska anges. Priserna är angivna utifrån beräkning från vår ordinarie prislista och gjorda som en egen prislista för jämförelse.

Fjärrvärmepriser enligt Energimarknadsinspektionen 2009:3

Prisjämförelse med andra kommuner

Sedan år 1996 ger Nils Holgersson Gruppen, med representanter från HSB Riksförbund, Hyresgästföreningen Riksförbundet, Riksbyggen, SABO och Fastighetsägarna Sverige, årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”.

Läs mer om Nils Holgersson gruppen och jämför Aneby kommun med andra kommuner.