Vatten- och avloppsverk

Vattenverk

I Aneby kommun finns det åtta vattenverk. Tillsammans producerar de nästan 1 000 000 kilo vatten per dygn. Vattnet kommer från grundvattentäkter där vattnet inte kloreras.

Vattenverk kan se lite olika ut, men de har alla samma uppgift – att göra naturligt vatten till drickvatten. såhär går det till när vatten distribueras från vattenverket i Jularp.

  1. Grundvattnet tas från grävda grusfilterbrunnar och pumpas till vattenverket.
  2. I vattenverket tillsätts syre i vattnet, för att frigöra järn och mangan.
  3. Vattnet renas genom sandfilter, där järn och mangan filtreras bort.
  4. Små mängder lut tillsätts för att vattnet ska uppnå rätt pH-värde; 7,6.
  5. Vattnet passerar genom ett UV-ljus. Ljuset syns inte men det dödar eventuella bakterier.
  6. Innan vattnet lämnar vattenverket kontrolleras vattnet flera gånger för att säkerställa att det har en hög kvalitet. Vattnet lagras i vattentornet eller i lågreservoarer innan det pumpas ut till konsumenten och i kranen.

Reningsverk

I Aneby kommun finns det nio kommunala reningsverk. Där renar vi i genomsnitt 2 000 000 kilo vatten per dygn. Avloppsvattnet renas i tre steg; mekaniskt, biologiskt och kemiskt. 

  1. Mekanisk rening: Större partiklar fastnar i ett så kallat rensgaller.
  2. Biologisk rening: Syre tillsätts och levande mikroorganismer tar hand om partiklarna.
  3. Kemisk rening: Aluminiumsulfat tillsätts vilket binder fosfor i avloppsvattnet till fasta partiklar. Partiklarna avlägsnas och hamnar i slammet.