Vatten- och avloppsverk

I Aneby kommun finns kommunala vatten- och avloppsverk på följande orter:
Aneby, Askeryd, Frinnaryd, Haurida, Hullaryd, Lommaryd, Lövviken/Fågelkärr, Sunhult och Vireda.

Så här fungerar ett vattenverk

Anebys vattenverk i Jularp byggdes i slutet på 90-talet. För att få ett bra dricksvatten måste vattnet renas i fyra steg.

1. Grundvattnet
Grundvattnet tas från grävda grusfilterbrunnar och pumpas till vattenverket.

4. Ph-justering av vattnet
Små mängder lut tillsätts för att uppnå rätt Ph-värde; 7,6.

2. Avskiljning av järn och mangan
Genom att syresätta vattnet frigörs järn och mangan.

5. Desinfektion
Genom att UV-bestråla vattnet tar man död på eventuella rester av bakterier.

3. Rening genom sandfilter
Vattnet passerar 3 behållare, där mangan och järn filtreras bort.

6. Distribution
Vattnet lagras i lågreservoarer och i vattentorn, därefter pumpas det ut till konsumenten.

Så här fungerar ett avloppsverk

Aneby avloppsverk byggdes om och till 1983. Varje dag renar vi i genomsnitt 1.000 m3 avloppsvatten. Avloppsvattnet renas i tre steg; mekaniskt, biologiskt och kemiskt.

1. Avloppsvattnet
Avloppsvattnet går till reningsverket.

4. Kemisk rening
Aluminiumsulfat tillsätts vilket binder fosforen i avlopps-vattnet till fasta partiklar. Dessa partiklar avlägsnas därefter och hamnar i slammet.

2. Mekanisk rening
Större partiklar fastnar i rensgaller.

5. Renat vatten
Vattnet är renat och går ut i Svartån. Slammet återanvänds som täckmaterial på soptippen.

3. Biologisk rening
Syre tillsätts och levande mikro-organismer tar hand om partiklarna.