Välj en sida

Vatten- och avloppsverk

I Aneby kommun finns kommunala vatten- och avloppsverk på följande orter:
Aneby, Askeryd, Frinnaryd, Haurida, Hullaryd, Lommaryd, Lövviken/Fågelkärr, Sunhult och Vireda.

Så här fungerar ett vattenverk

Anebys vattenverk i Jularp byggdes i slutet på 90-talet. För att få ett bra dricksvatten måste vattnet renas i fyra steg.

1. Grundvattnet
Grundvattnet tas från grävda grusfilterbrunnar och pumpas till vattenverket.

2. Avskiljning av järn och mangan
Genom att syresätta vattnet frigörs järn och mangan.

3. Rening genom sandfilter
Vattnet passerar 3 behållare, där mangan och järn filtreras bort.

4. Ph-justering av vattnet
Små mängder lut tillsätts för att uppnå rätt Ph-värde; 7,6.

5. Desinfektion
Genom att UV-bestråla vattnet tar man död på eventuella rester av bakterier.

6. Distribution
Vattnet lagras i lågreservoarer och i vattentorn, därefter pumpas det ut till konsumenten.

Så här fungerar ett avloppsverk

Aneby avloppsverk byggdes om och till 1983. Varje dag renar vi i genomsnitt 1.000 m3 avloppsvatten. Avloppsvattnet renas i tre steg; mekaniskt, biologiskt och kemiskt.

1. Avloppsvattnet
Avloppsvattnet går till reningsverket.

2. Mekanisk rening
Större partiklar fastnar i rensgaller.

3. Biologisk rening
Syre tillsätts och levande mikro-organismer tar hand om partiklarna.

4. Kemisk rening
Aluminiumsulfat tillsätts vilket binder fosforen i avlopps-vattnet till fasta partiklar. Dessa partiklar avlägsnas därefter och hamnar i slammet.

5. Renat vatten
Vattnet är renat och går ut i Svartån. Slammet återanvänds som täckmaterial på soptippen.