Sophämtning i flerbostadshus

Hur och var boende i flerbostadshus slänger sitt avfall kan påverka såväl boendemiljön som mängden avfall som sorteras. Välplanerade, lättillgängliga avfallsutrymmen för olika avfallsfraktioner kan öka motivationen för att sortera, samtidigt som det kan bidra till en trivsam boendemiljö. I broschyren nedan presenteras alternativ, råd och regler för avfallsutrymmen i flerbostadshus och större verksamheter.

Om- eller nybyggnation av avfallsutrymmen för flerbostadshus och verksamheter ska alltid göras i samråd med kommunens avfallsorganisation. Om du planerar att bygga nytt eller bygga om är du välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig att hitta en bra lösning!

Ladda ner broschyren här:
file pdf icon Avfallsutrymmen för flerbostadshus

Informationsträffar

Fastighetsägare till större flerbostadshus och verksamheter bjöds under våren och hösten 2022 in till informationsträffar om kommande förändringar.

Nedan finns material från informationsträffarna:

file pdf icon Presentation från informationsträffarna

file pdf icon Frågor och svar från informationsträffarna

video play icon Inspelning från informationsträff