Sophämtning

Tillsammans med Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk tar vi hand om avfall från invånare i Aneby, Eksjö och Nässjö kommun. Vi hämtar avfallet vid din bostad och lämnar det sedan till återvinning och energiåtervinning.

När är det sophämtning?

Du som bor i villa har normalt sophämtning varannan vecka. Du som har ett fritidshus i kommunen har normalt sophämtning tio gånger per år, varannan vecka under perioden april till september.

Mina sidor kan du se din planerade sophämtningsdag.

Checklista inför tömning

  • Ställ ut ditt kärl senast klockan 06.00 på tömningsdagen. Se till att kärlet står med sidan med handtag och hjul vända ut mot gatan max tre meter från tomtgräns/farbar väg.
  • Överfyll inte kärlet. Locket ska kunna stängas ordentligt. Om du vid något tillfälle har mer avfall än vanligt kan du kontakta kundservice för att beställa hämtning av en extrasäck som du lägger bredvid sopkärlet.
  • Allt avfall ska vara sorterat och förpackat i soppåsar. Chaufförerna har inte möjlighet att plocka upp eventuellt spill som lätt uppstår när avfallet ligger löst.
  • Säkerställ att vägen till ditt sopkärl är framkomlig. Transportvägen ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningar förekommer eller minst 3,5 meter bred om vägen är enkelriktad. Vägen ska ha en fri höjd på minst 4,5 meter och ska vara fri från hinder, såsom grenar och buskar.
  • Det ska finnas vändmöjlighet för hämtningsfordonet. I första hand ska fordonet kunna köra runt utan att backa. När detta inte är möjligt minimeras backning med en T-vändning.

Kärlstorlekar

Du som bor i villa eller har ett fritidshus kan välja mellan kärlstorlekarna 240 och 370 liter. Sopkärlen har två fack, ett för matavfall och ett för restavfall.

Tvåfackskärl för en- och tvåbostadhus, samt mindre verksamheter och flerbostadshus

Volym (liter) Djup (cm) Bredd (cm) Höjd (cm) Fraktioner
240 72,9  58,2  105,9  Restavfall: 144 liter. Matavfall: 96 liter.
370 81,1  77,0  110,4  Restavfall: 222 liter. Matavfall: 148 liter.

Verksamheter och flerbostadshus kan även välja mellan kärlstorlekarna 370 och 660 liter samt hämtning varje eller varannan vecka.

Enfackskärl för större verksamheter och flerbostadshus

Volym (liter) Djup (cm) Bredd (cm) Höjd (cm) Fraktioner
140  55 48 107  Matavfall 
190  71 56 108  Restavfall 
370  81  77 107  Restavfall 
660  77  125  122  Restavfall 

Observera att kärlmåtten kan variera något för olika kärlleverantörer.

Tvätta sopkärlet

Som fastighetsägare är du ansvarig för att tvätta sopkärlet in- och utvändigt när det behövs. Smutsiga kärl kan orsaka dålig lukt och locka ohyra. Tvätta sopkärlet genom att skölja ordentligt med vatten och skura med borste med långt skaft så att du når ända ner i botten. Oftast räcker det med att skölja kärlet med vatten men om det behövs så kan du även använda lite miljövänlig sopa. Häll gärna några droppar ättika i kärlet efteråt, det tar bort dålig lukt och håller flugor borta. Tvätta gärna kärlet på en gräsmatta eller ett grusat underlag så att vattnet filtreras innan det går ut i dagvattensystemet.

Vi utför inte kärltvätt. Om du inte vill tvätta kärlet själv så kan du vända dig till en privat aktör. Sök på kärltvätt på internet.

Om sopkärlet går sönder

Kontakta oss om ditt kärl går sönder så levererar vi ett nytt avgiftsfritt.