Sophämtning mat- och restavfall

Abonnemang villor och fritidshus

Du som bor i villa eller har ett fritidshus kan välja mellan kärlstorlekarna 240 och 370 liter. Sopkärlen har två fack, ett för matavfall och ett för restavfall. Matavfallet ska läggas i papperspåsar som tillhandahålls av avfallsorganisationen. Restavfall läggs i påsar som boende själva får skaffa.

För villor hämtas hushållsavfallet i kärlet normalt var fjortonde dag. För fritidshus hämtas hushållsavfall i kärlet normalt tio gånger per säsong, varannan vecka under perioden april till september.

På hämtningsdagen ska sopkärlet vara placerat högst 3 meter in från tomtgräns/farbar väg med hjulen vända mot hämtningsriktningen senast klockan 06.00. Dragvägen för sopkärlet fram till sopbilen ska vara hårdgjord. På vintern måste hämtningsplatsen och dragvägen skottas och vid behov även grusas.

Abonnemang verksamheter och flerbostadshus

Verksamheter och flerbostadshus kan välja mellan kärlstorlekarna 370 och 660 liter samt mellan hämtning varje eller varannan vecka. Vi kan även erbjuda hämtning i underjordsbehållare. Du kan läsa mer om alternativ för verksamheter och flerbostadshus här.

Mina sidor

På mina sidor kan du se din aktuella sophämntingsdag:

MINA SIDOR AVFALL

Tips för att matavfallspåsen ska fungera på bästa sätt:

  • Använd den ventilerande påshållaren du får levererat med ditt nya kärl.
  • Byt påse dagligen.
  • Låt avfallet rinna av i en sil innan du lägger det i påsen.
  • Fyll inte påsen över strecket.
  • Använd endast avsedda matavfallspåsar till matavfallet. Papperspåsar från frukt och dylikt får INTE användas.

Storlek på kärlen

Observera att kärlmåtten kan variera något för olika kärlleverantörer.  

Tvåfackskärl för en- och tvåbostadhus, samt mindre verksamheter och flerbostadshus

Volym (liter) Djup (cm) Bredd (cm) Höjd (cm) Fraktioner
240 72,9  58,2  105,9  Restavfall: 144 liter. Matavfall: 96 liter.
370 81,1  77,0  110,4  Restavfall: 222 liter. Matavfall: 148 liter.

Enfackskärl för större verksamheter och flerbostadhus

Volym (liter) Djup (cm) Bredd (cm) Höjd (cm) Fraktioner
140  55 48 107  Matavfall 
190  71 56 108  Restavfall 
370  81  77 107  Restavfall 
660  77  125  122  Restavfall 

Sophämtning mat- och restavfall

Mina sidor

På mina sidor kan du se din aktuella sophämntingsdag:

MINA SIDOR AVFALL

Abonnemang villor och fritidshus

Du som bor i villa eller har ett fritidshus kan välja mellan kärlstorlekarna 240 och 370 liter. Sopkärlen har två fack, ett för matavfall och ett för restavfall. Matavfallet ska läggas i papperspåsar som tillhandahålls av avfallsorganisationen. Restavfall läggs i påsar som boende själva får skaffa.

För villor hämtas hushållsavfallet i kärlet normalt var fjortonde dag. För fritidshus hämtas hushållsavfall i kärlet normalt tio gånger per säsong, varannan vecka under perioden april till september.

På hämtningsdagen ska sopkärlet vara placerat högst 3 meter in från tomtgräns/farbar väg med hjulen vända mot hämtningsriktningen senast klockan 06.00. Dragvägen för sopkärlet fram till sopbilen ska vara hårdgjord. På vintern måste hämtningsplatsen och dragvägen skottas och vid behov även grusas.

Abonnemang verksamheter och flerbostadshus

Verksamheter och flerbostadshus kan välja mellan kärlstorlekarna 370 och 660 liter samt mellan hämtning varje eller varannan vecka. Vi kan även erbjuda hämtning i underjordsbehållare. Du kan läsa mer om alternativ för verksamheter och flerbostadshus här.

Tips för att matavfallspåsen ska fungera på bästa sätt:

Använd den ventilerande påshållaren du får levererat med ditt nya kärl.
Byt påse dagligen.
Låt avfallet rinna av i en sil innan du lägger det i påsen.
Fyll inte påsen över strecket.
Använd endast avsedda matavfallspåsar till matavfallet. Papperspåsar från frukt och dylikt får INTE användas.

Storlek på kärlen

Observera att kärlmåtten kan variera något för olika kärlleverantörer.  

Tvåfackskärl för en- och tvåbostadhus, samt mindre verksamheter och flerbostadshus

Volym (liter): 240: Djup 72,9, bredd: 58,2, höjd: 105,9. Fraktioner: Restavfall: 144 liter. Matavfall: 96 liter.
Volym (liter): 370: Djup 81,1, bredd: 77,0, höjd: 110,4. Fraktioner: Restavfall: 222 liter. Matavfall: 148 liter.

Enfackskärl för större verksamheter och flerbostadhus

Volym (liter): 140: Djup 55, bredd: 48, höjd: 107. Fraktioner: Matavfall
Volym (liter): 190: Djup 71, bredd: 56, höjd: 108. Fraktioner: Restavfall
Volym (liter): 370: Djup 81, bredd: 77, höjd: 107. Fraktioner: Restavfall
Volym (liter): 660: Djup 77, bredd: 125, höjd: 122. Fraktioner: Restavfall