Välj en sida

Sophämtning

Hushållsavfallet i sopkärlet hämtas normalt var fjortonde dag. På hämtningsdagen ska sopkärlet vara tillgängligt för tömning från kl. 06.00. Du som bor i villa kan välja mellan kärlstorlekarna 140, 190 och 370 liter. Mått på kärlen hittar du här. Kontakta kundservice om du vill veta vilken sophämtningsdag det är på din adress.

I Aneby kommun sorterar vi våra matrester i gröna plastpåsar. Restavfallet slängs i valfria påsar utom gröna. Du får nya påsar genom att knyta fast en påse av önskad färg runt sopkärlets handtag. Vid nästa sophämtning lämnas önskad rulle ovanpå sopkärlet.
Läs mer om sopsortering och återvinning.

Alla sopkärl är märkta med ett klistermärke och en signalkrets som är unik för varje kärl. Märkningen ser ut som en liten rund bricka och sitter på framsidan av kärlet. Varje gång kärlet töms registreras det i ett datasystem med datum och klockslag. Systemet innebär att du kan vara säker på att få den tjänst som du betalar för.

Placering av sopkärlet

På hämtningsdagen ska sopkärlet vara placerat högst 2 meter in från tomtgräns/farbar väg med hjulen vända mot hämtningsriktningen. Dragvägen för sopkärlet fram till sopbilen ska vara hårdgjord. På vintern måste hämtningsplatsen och dragvägen skottas och vid behov även grusas. Längre avstånd än 2 meter mellan sopkärlet och tomtgränsen medför gångvägstillägg.

Ändrad sophämtning kring helgdagar

Om röd dag infaller någon gång under tömningsveckan kan sophämtningen bli tidigarelagd eller förskjuten en eller två dagar. Kom ihåg att ställa ut ditt kärl senast kl. 05.00 på morgonen dagen innan du normalt ska ha tömning så att det säkert står ute då sopbilen kommer till ditt område.
Ändrade sophämtningsdagar i samband med helgdagar.

Glömt att rulla ut ditt kärl?

Glömmer du att rulla ut kärlet blir det inte tömt. Om du inte klarar dig till nästa tömning utan att överfylla kärlet kan du antingen lämna en extra sopsäck vid nästa tömningstillfälle eller beställa en extratömning. Kostnaden för extrasäcken eller extratömningen debiteras på nästkommande faktura.

Extra säck

Sopkärlet får inte fyllas mer än att locket lätt kan stängas. Om du vid något enstaka tillfälle har mer sopor än vanligt kan du ställa en extra säck bredvid kärlet. Säcken ska vara vattentålig och får högst väga 15 kg. Avfallet måste, precis som avfallet i kärlet, vara sorterat. Tömning sker samtidigt med sopkärlet och avgiften debiteras på nästkommande faktura.