Få ersättning för förpackningsavfall

Från och med 1 januari 2024 kan flerbostadshus och samfälligheter med fastighetsnära insamling av förpackningsavfall ansöka om ersättning, vilket innebär att ni inte behöver stå för hela insamlingskostnaden.

Ersättningen betalas ut av oss via ett avdrag på fakturan och den grundar sig på ersättningen som vi får från Naturvårdsverket, som ges för att få fler att samla in förpackningsavfall fastighetsnära.

Hur stor blir ersättningen?

Ersättningen baseras på hur många hushåll i flerbostadshuset som har fastighetsnära insamling och vilka förpackningsslag som sorteras ut (papper, plast, glas och metall).

I tabellerna visas vilka nivåer som gäller just nu per år och hushåll (exkl. moms):

Förpackningstyp Ersättning
Papper 140 kr
Plast 140 kr
Färgat glas 25 kr
Ofärgat glas 25 kr
Metall 30 kr

Exempel: Du har ett flerbostadshus i Aneby kommun med 10 hushåll. Hushållen kan sortera ut alla förpackningsslag (papper, plast, glas och metall) i fastigheten (i miljörummet/avfallsutrymmet). Du får då en ersättning på 3 600 kr per år (360 kr per hushåll).

Hur gör jag för att få ersättning

För att få ersättning måste du som är fastighetsägare erbjuda de boende fastighetsnära förpackningsinsamling och rapportera in dina uppgifter om fastighetsnära insamling av förpackningsavfall till oss. Du kan aldrig få ersättning retroaktivt.

För att få ersättning för 2024: Ladda ned blanketten nedan, fyll i och skicka in till oss via mejl till amaq@aneby.se senast 31 mars 2024. Märk ämnesraden med Ersättning FNI flerbostadshus. Ersättningen dras av på avfallsfakturan.

I slutet av varje år (efter 2024) ska du rapportera in dina uppgifter till oss för att få ersättning till nästkommande år. Om antalet lägenheter i fastigheten, fraktioner, insamlingsbehållare eller tömningsintervall förändras däremellan så måste du kontakta oss så snart som möjligt.

file pdf icon Ansökan om ersättning för förpackningsinsamling 2024

Om du har flera fastigheter med fastighetsnära förpackningsinsamling så vill vi att du skickar in en ansökan för varje fastighet.