Lämna din vattenmätarställning

För att vi ska kunna fakturera dig så som möjligt så vill vi att du läser av din vattenmätare och skickar in mätarställningen till oss minst en gång minst per år. Med hjälp av avläsningen beräknar vi fram en ny årsförbrukning som ligger till grund för nästkommande faktura. Att ha koll på sin vattenmätarställning är ett bra sätt följa sin förbrukning och upptäcka eventuella läckor. Ju oftare du skickar in din vattenmätarställning till oss, desto mer korrekt blir vår fakturering till dig som kund.

Du kan skicka in din vattenavläsning till oss när som helst genom att fylla i formuläret nedan: 

Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.

Hur läser jag av vattenmätaren?

Utseendet på vattenmätare kan variera, men mätaren består i regel av fem siffror. Skriv av siffrorna. Du behöver inte skicka med de inledande nollorna. Vissa vattenmätare har också decimaler som är färgade röda. Dessa behöver du inte heller skicka in.

Upptäck eventuella vattenläckor i din fastighet

Den svarta snurran på mätaren ska i regel stå still när inget vatten används. På grund av tryckförändringar i ledningen kan den dock röra sig lite fram och tillbaka. Skulle den däremot röra sig konstant åt ett håll så tyder det på ett läckage på vattenledningen inom din fastighet, till exempel en rinnande toalett. En läcka stor som en synål blir 6 dl i minuten. På ett dygn blir det cirka 860 liter. Under ett år motsvarar det 15 571 kr.

860 liter=0,86 kubikmeter. 0,86 kubikmeter*49,6 kr (avgiften/kubikmeter 2024)= 42,66 kr/dygn. 42,66 kr*365 dagar= 15 571 kr.