Mina sidor avfall

På Mina sidor kan du se din aktuella sophämtningsdag. Den som står skriven på abonnemanget kan logga in på Mina sidor via Bank-ID. För övriga finns möjlighet att logga in med e-post och lösenord, kontakta kundtjänst för detta.

Veckor med röda dagar kan din sophämtningsdag ändras. Detta syns inte i kalendern för sophämtning. Ställ ut ditt sopkärl senast kl. 06.00 en dag tidigare än vanligt för att säkerställa att ditt sopkärl blir tömt. Låt det stå tills kärlet blir tömt.