Fastighetsnära insamling av tidningar

2022 blev insamling och återvinning av tidningar (ibland även kallat returpapper) kommunernas ansvar, efter att tidigare ha varit ett producentansvar. Aneby Miljö & Vatten AB har till följd av dessa lagändringar infört ett auktorisationssystem för insamling och materialåtervinning av returpapper från flerbostadshus och verksamheter. Detta innebär att avfallsentreprenörer som anlitas för att samla in tidningar från en verksamhet eller ett flerbostadshus behöver vara auktoriserad av Aneby Miljö & Vatten. Auktorisationssystemet gäller tillsvidare.

Auktoriserade entreprenörer:

  • Aneby Renhållning AB
  • JRAB
  • Nässjö Miljö & Återvinning AB
  • Remondis AB
  • Stena Recycling AB
  • WAC Recycling AB
Ansök om auktorisation

1. Ladda ned dokumentet: Auktorisationsavtal.

2. Fyll i informationen digitalt i Bilaga 1 och Bilaga 2.

3. Skriv ut dokumentet i två kopior. Signera båda exemplaren på sida 3 i Bilaga 1 och 9 i Bilaga 2.

Skicka båda exemplaren och tillhörande dokument till:
Aneby Miljö & Vatten AB
Köpmansgatan 4
578 32 Aneby

Vi kommer att behandla din ansökan så snart som möjligt. Auktorisation erhålles när avtalet är signerat av båda parter. Ett exemplar av avtalet kommer då att skickas tillbaka till entreprenören.

Om din ansökan saknar information så kommer vi att kontakta dig.

Vid problem med ansökningsblanketten, kontakta amaq@aneby.se.

Vad är returpapper?

Returpapper definieras som ”kommunalt avfall som utgörs av tidningar eller tidningspapper”. Tidningar definieras som tidningar, tidskrifter, direktreklam, kataloger och liknande produkter av avfall. Detta innebär att returpapper från hushåll utgör kommunalt avfall, men även returpapper som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Till exempel bör därför returpapper från kontor, butiker och andra verksamheter anses utgöra kommunalt avfall.