Elavfall

Lysrör, lampor och produkter med sladd och batteri blir elavfall när de är förbrukade. Elavfall innehåller mycket material som kan återvinnas och dessutom ofta miljöfarliga ämnen, därför är det viktigt att elavfall lämnas till återvinning.

Elavfall på återvinningscentralen

Du kan lämna elavfall avgiftsfritt på återvinningscentralen. För att verksamheter ska få lämna elavfall på återvinningscentralen krävs ett avlämnarintyg.

Elektronikboxen

Du som bor i en- och tvåbostadshus kan lägga mindre elektronikavfall i elektronikboxen. Elektronikboxen har fack för ljuskällor, batterier och småelektronik. När elektronikboxen ska tömmas så hänger du ut den på ditt sopkärl, så tömmer vi den i samband med sophämtningen. Efter sophämtningen är det viktigt att du tar in din elektronikbox igen eftersom boxen ska förvaras inomhus.

Elavfall

Lysrör, lampor och produkter med sladd och batteri blir elavfall när de är förbrukade. Elavfall innehåller mycket material som kan återvinnas och dessutom ofta miljöfarliga ämnen, därför är det viktigt att elavfall lämnas till återvinning.

Elektronikboxen

Du som bor i en- och tvåbostadshus kan lägga mindre elektronikavfall i elektronikboxen. Elektronikboxen har fack för ljuskällor, batterier och småelektronik. När elektronikboxen ska tömmas så hänger du ut den på ditt sopkärl, så tömmer vi den i samband med sophämtningen. Efter sophämtningen är det viktigt att du tar in din elektronikbox igen eftersom boxen ska förvaras inomhus.

Elavfall på återvinningscentralen

Du kan lämna elavfall avgiftsfritt på återvinningscentralen. För att verksamheter ska få lämna elavfall på återvinningscentralen krävs ett avlämnarintyg.

Batteriholkar på återvinningsstationer

Flera återvinningsstationer har insamling av batterier. På FTIs hemsida kan du söka efter din närmaste återvinningsstation och även se vad som samlas in på respektive station.

Hämtning av vitvaror

Du som har vitvaror som du inte längre behöver kan beställa hämtning av vitvaror kostnadsfritt. Läs mer om vitvaruhämtning här.

Batteriholkar på återvinningsstationer

Flera återvinningsstationer har insamling av batterier. På FTIs hemsida kan du söka efter din närmaste återvinningsstation och även se vad som samlas in på respektive station.

Hämtning av vitvaror

Du som har vitvaror som du inte längre behöver kan beställa hämtning av vitvaror kostnadsfritt. Läs mer om vitvaruhämtning här.