Ändrad sophämtning kring helgdagar

När helgdagar infaller under vanliga veckodagar kan sophämtning flyttas. Det kan till exempel betyda att kärlet ska ställas ut upp till två dagar före ordinarie hämtdag för att tömning ska ske. Ställ fram dina kärl senast dagen innan hämtning kl. 06:00 och låt kärlen stå framme tills vi har tömt.

Kristi Himmelsfärdsdag, vecka 20
Måndag har hämtning som vanligt måndag 15/5
Tisdag har hämtning måndag och tisdag 15/5-16/5
Onsdag har hämtning tisdag 16/5
Torsdag har hämtning onsdag 17/5
Fredag har hämtning som vanligt fredag 19/5

 

Nationaldagen, vecka 23
Måndag har hämtning som vanligt måndag 5/6
Tisdag har hämtning måndag och onsdag 5/6-7/6
Onsdag har hämtning som vanligt onsdag 7/6
Torsdag har hämtning som vanligt torsdag 8/6
Fredag har hämtning som vanligt fredag 9/6

 

Midsommar, vecka 25
Måndag har hämtning som vanligt måndag 19/6
Tisdag har hämtning måndag och tisdag 19/6-20/6
Onsdag har hämtning tisdag 20/6
Torsdag har hämtning onsdag 21/6
Fredag har hämtning torsdag 22/6

 

Ändrade dagar för sophämtning höst och jul/nyår läggs ut senare under året.