Ändrad sophämtning kring helgdagar

När helgdagar infaller under vanliga veckodagar kan sophämtning flyttas. Det kan till exempel betyda att kärlet ska ställas ut upp till två dagar före ordinarie hämtdag för att tömning ska ske. Ställ fram dina kärl senast dagen innan din planerade hämtning kl. 06:00 och låt kärlen stå framme tills vi har tömt.

 Jul, vecka 52
Måndag har hämtning på Lördag 23/12
Tisdag har hämtning på Onsdag  27/12
Onsdag har hämtning på Onsdag eller Torsdag  27/12-28/12
Torsdag har hämtning som vanligt 28/12
Fredag har hämtning som vanligt 29/12
Nyår och trettondagshelgen, vecka 1
Måndag har hämtning Tisdag  2/1
Tisdag har hämtning Tisdag eller Onsdag 2/1-3/1
Onsdag har hämtning som vanligt   3/1
Torsdag har hämtning som vanligt  4/1
Fredag har hämtning som vanligt  5/1