Återvinningscentralen på Kretsloppsgården

Här kan du lämna de flesta avfallsslag såsom grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall samt förpackningar och tidningar. Avfallet sorteras i ca 20 olika fraktioner som sedan återvinns eller tas omhand på olika sätt. Trädgårdsavfall kan du lämna dygnet runt på avsedd plats bredvid infarten till återvinningscentralen.

Öppettider

Adress: Riktvägen 3, Aneby

måndag 15-19
tisdag – fredag 15-18
lördag 10-13

Trädgårdsavfall kan du lämna dygnet runt.

Avvikande öppettider 2020

Stängt följande dagar:

Oktober
Lördag 31 oktober – Alla helgons dag

December
Torsdag 24 december – Julafton
Fredag 25 december – Juldagen
Lördag 26 december – Annandag jul
Torsdag 31 december – Nyårsafton
Fredag 1 januari 2021 – Nyårsdagen
Onsdag 6 januari 2021 – Trettondedag jul

Träavfall

Lämna ditt träavfall enkelt bredvid Kretsloppsgården måndagar kl. 15-19 och lördagar kl 10-13, skyltning finns på plats. Övriga dagar lämnar du i container inne på återvinningscentralen.

Översiktsbild av återvinningscentralen på Kretsloppsgården. Klicka på bilden för att göra den större. 

För att underlätta arbetet på återvinningscentralen ber vi dig tänka på följande

 • Vuxna ansvarar för sina barn. Tänk på olycksrisken, låt gärna barnen sitta kvar i bilen.
 • Rökförbud råder inom hela området
 • Sortera avfallet redan hemma när du lastar bilen eller släpet. På så vis minskar du risken för köbildning på återvinningscentralen.
 • Sortera avfallet enligt de anvisningar som finns. Fråga personalen om du är osäker.
 • Töm motorer, t.ex. gräsklippare och trimmer, på vätskor (farligt avfall) innan du kommer till återvinningscentralen.
Återanvändning

Om du vill lämna något som du anser går att återanvända t.ex möbler, cykel, böcker o.s.v kan du lämna det i containern för återbruk på området. Saker som lämnas i denna container säljs i second hand butiken Brunnsgården på Kretsloppsgården. Klicka här för att läsa mer om Brunnsboden. Prata gärna med personalen på plats om du undrar över något.

Följande saker tas ej emot på återvinningscentralen:
 • Sprutor/kanyler (behållare hämtas på vårdcentralen och lämnas sedan där)
 • Mediciner (lämnas till apotek)
 • Fyrverkerier (ej avfyrade, lämnas till återförsäljare eller polisen)
 • Explosiva varor och ammunition (lämnas till polisen)
 • Farligt avfall från verksamheter (lämnas till godkänd mottagare)
 • Bil, bildelar (lämnas till auktoriserad bilskrot)
 • Asbest (lämnas till godkänd mottagare)
 • Matavfall och brännbart hushållsavfall (matrester, blöjor mm slängs i sopkärlet hemma)


Tack för din insats och välkommen!