Återvinningscentralen

Återvinningscentralen på Kretsloppsgården

Här kan du lämna de flesta avfallsslag såsom grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall samt förpackningar och tidningar. Avfallet sorteras i ca 20 olika fraktioner som sedan återvinns eller tas omhand på olika sätt.

Tillfällig återvinningscentral Lövsta industriområde

Från och med 17 september 2018 stänger återvinningscentralen, ÅVC vid Kretsloppsgården på grund av ombyggnation. En provisorisk ÅVC finns på Lövsta industriområde. Grännavägen 4. Infart mitt emot HAGS. Samma öppettider som tidigare.

Läs gärna pressmeddelandet angående den tillfälliga återvinningscentralen här

Öppettider

måndag 15-19
tisdag – fredag 15-18
lördag 10-13

Avvikande öppettider

Stängt följande dagar:

November 2018
Lördag 3 november – Alla helgons dag

December 2018
Måndag 24 december – Julafton
Tisdag 25 december – Juldagen
Onsdag 26 december – Annandag jul
Måndag 31 december – Nyårsafton

Översikt – Tillfällig återvinningscentral Lövsta industriområde

Sortering av grovavfall och trädgårdsavfall sker i containrar inne på Lövsta industriområde. Trädgårdsavfallet kommer att vara uppdelat i två olika containrar en för ris (kvistar och grenar) och en för kompost (gräs, löv och frukt).

Tänk på att följa skyltar och anvisningar. Kör försiktigt!

För att underlätta arbetet på återvinningscentralen ber vi dig tänka på följande

  • Sortera avfallet redan hemma när du lastar bilen eller släpet. På så vis minskar du risken för köbildning på återvinningscentralen.
  • Fråga personalen om du är osäker.
  • Sortera avfallet enligt de anvisningar som finns. Felaktig sortering kan leda till att hela partier av material förstörs.

Återanvändning

Om du vill lämna något som du anser går att återanvända t.ex möbler, cykel, böcker o.s.v talar du om det för personalen på rampen som då ser till att det hamnar på Kretsloppsgården för upprustning och försäljning.