Återvinningscentralen på Kretsloppsgården

På återvinningscentralen på Riktvägen 3 i Aneby kan du lämna de flesta avfallsslag såsom grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall samt förpackningar och tidningar. Avfallet sorteras och återvinns eller tas omhand på olika sätt.

Återvinningscentralen på Kretsloppsgården

På återvinningscentralen på Riktvägen 3 i Aneby kan du lämna de flesta avfallsslag såsom grovavfall, trädgårdsavfall, elavfall, farligt avfall samt förpackningar och tidningar. Avfallet sorteras och återvinns eller tas omhand på olika sätt.

Öppettider: 

Måndag 14:30 – 19:00
Tisdag    08:00 – 16:30
Onsdag  14:30 – 18:00
Torsdag  08:00 – 16:30
Fredag    12:30 – 16:30
Lördag    10:00 – 13:00

Trädgårdsavfall kan du lämna dygnet runt.

Stängt helgdagar. 

Förbjudna fordon

Fordon över 3,5 ton får inte köra in på återvinningscentralen. Det är även förbjudet att köra in med traktor.

Återbruk

Om du vill lämna något som du anser går att återanvända, till exempel möbler, cyklar, husgeråd, böcker, och så vidare, så kan du lämna det i containern för återbruk. Saker som lämnas i containern tas omhand utav kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningsenhet för upprustning och försäljning i second hand butiken Återbruket på Kretsloppsgården. Prata gärna med vår personal om du undrar något.

Som privatperson kan du även lämna överblivet byggmaterial som kan återanvändas på Byggåterbruket. Du som har behov av byggmaterial får kostnadsfritt ta med dig av det som andra har lämnat.

Sortera på återvinningscentralen

För information om sortering på återvinningscentralen, ladda ner vår Sorteringsguide återvinningscentralen.

 

För att underlätta vårt arbete på återvinningscentralen så ber vi dig tänka på följande:

  • Planera ditt besök genom att sortera avfallet redan hemma när du lastar bilen eller släpet. Packa bilen efter kartan på nästa uppslag, med det avfall som ska tömmas först ytterst i bilen eller släpet.
  • Vuxna ansvarar för sina barn. Låt gärna barnen sitta kvar i bilen.
  • Rökförbud råder inom hela området.
  • Sortera avfallet enligt de anvisningar som finns. Fråga personalen om du är osäker.
  • Töm motorer, till exempel gräsklippare och trimmer, på vätskor (farligt avfall) innan du kommer till återvinningscentralen.
  • Det är endast tillåtet att ta med sig saker från Byggåterbruket.
Följande tar vi inte emot Lämnas istället här
Sprutor och kanyler Apotek
Mediciner Apotek
Fyrverkerier, ej avfyrade Återförsäljare eller polisen
Explosiva varor och ammunition Polisen
Farligt avfall från verksamheter Godkänd mottagare
Bilar och bildelar Auktoriserad bilskrot
Asbest Godkänd mottagare
Däck Återförsäljare
Ensilageplast Svepretur
Matavfall och brännbara hushållssopor I sopkärlet hemma
Följande tar vi inte emot Lämnas istället här
Sprutor och kanyler Apotek
Mediciner Apotek
Fyrverkerier, ej avfyrade Återförsäljare eller polisen
Explosiva varor och ammunition Polisen
Farligt avfall från verksamheter Godkänd mottagare
Bilar och bildelar Auktoriserad bilskrot
Asbest Godkänd mottagare
Däck Återförsäljare
Ensilageplast Svepretur
Matavfall och brännbara hushållssopor I sopkärlet hemma