Återvinningscentralen

Återvinningscentralen på Kretsloppsgården

Här kan du lämna de flesta avfallsslag såsom grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall samt förpackningar och tidningar. Avfallet sorteras i ca 20 olika fraktioner som sedan återvinns eller tas omhand på olika sätt.

Öppettider

Adress: Riktvägen 4, Aneby

måndag 15-19
tisdag – fredag 15-18
lördag 10-13

Träavfall

Måndag 15-19
Lördag 10-13

Träavfallsupplaget bredvid Kretsloppsgården är öppet måndagar 15-19 och lördagar 10-13 så att du enkelt kan lämna ditt träavfall. Övriga dagar lämnar du i container inne på återvinningscentralen.

 

Avvikande öppettider

Under hösten 2018 planeras återvinningscentralen att byggas om. Aktuella öppettider kommer att finnas här på webben. Under sommaren har vi öppet som vanligt.

För att underlätta arbetet på återvinningscentralen ber vi dig tänka på följande

  • Sortera avfallet redan hemma när du lastar bilen eller släpet. På så vis minskar du risken för köbildning på återvinningscentralen.
  • Följ markerad trafikriktning på rampen. Inget avfall får lämnas från sidan av rampen.
  • Fråga personalen om du är osäker.
  • Sortera avfallet enligt de anvisningar som finns. Felaktig sortering kan leda till att hela partier av material förstörs.

Återanvändning

Om du vill lämna något som du anser går att återanvända t.ex möbler, cykel, böcker o.s.v talar du om det för personalen på rampen som då ser till att det hamnar på Kretsloppsgården för upprustning och försäljning.