Välj en sida

Återvinningscentralen på Kretsloppsgården

Adress: Riktvägen 3, Aneby.

Här kan du lämna de flesta avfallsslag såsom grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall samt förpackningar och tidningar. Avfallet sorteras i 28 olika fraktioner och sedan återvinns eller tas omhand på olika sätt.

Återvinningscentralen på Kretsloppsgården

Adress: Riktvägen 3, Aneby.

Här kan du lämna de flesta avfallsslag såsom grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall samt förpackningar och tidningar. Avfallet sorteras i 28 olika fraktioner och sedan återvinns eller tas omhand på olika sätt.

Öppettider: 

Måndag 15.00-19.00
Tisdag-fredag 15.00-18.00
Lördag 10.00-13.00.

Trädgårdsavfall kan du lämna dygnet runt.

Träavfall lämnas bredvid Kretsloppsgården under öppettiderna på måndagar, fredagar och lördagar. Övriga dagar lämnar du träavfall i containers inne på återvinningscentralen.

 

Avvikande öppettider:

Stängt följande dagar:

Fredag 4 november – Alla helgons afton
Lördag 5 november – Alla helgons dag
Lördag 24 december – Julafton
Måndag 26 december – Annandag jul
Lördag 31 december  –  Nyårsafton
Fredag 6 januari 2023 – Trettondagen

Sortera på återvinningscentralen

För mer information om sortering på återvinningscentralen, ladda ner vår sorteringsguide för återvinningscentralen här.

Undrar du vad som händer med avfallet när du har sorterat? Läs mer här!

 

För att underlätta vårt arbete på återvinningscentralen så ber vi dig tänka på följande:

  • Planera ditt besök genom att sortera avfallet redan hemma när du lastar bilen eller släpet. Packa bilen efter kartan på nästa uppslag, med det avfall som ska tömmas först ytterst i bilen eller släpet.
  • Vuxna ansvarar för sina barn. Låt gärna barnen sitta kvar i bilen.
  • Rökförbud råder inom hela området.
  • Sortera avfallet enligt de anvisningar som finns. Fråga personalen om du är osäker.
  • Töm motorer, till exempel gräsklippare och trimmer, på vätskor (farligt avfall) innan du kommer till återvinningscentralen.
  • Det är endast tillåtet att ta med sig saker från Byggåterbruket.

Återbruk

Om du vill lämna något som du anser går att återanvända, till exempel möbler, cyklar, husgeråd, böcker, och så vidare, så kan du lämna det i containern för återbruk. Saker som lämnas i containern tas omhand utav kommunens arbetsmarknads- och sysselsättningsenhet för upprustning och försäljning i second hand butiken Brunnsboden på Kretsloppsgården. Prata gärna med vår personal om du undrar något.

 

Följande tar vi inte emot Lämnas istället här
Sprutor och kanyler Apotek
Mediciner Apotek
Fyrverkerier, ej avfyrade Återförsäljare eller polisen
Explosiva varor och ammunition Polisen
Farligt avfall från verksamheter Godkänd mottagare
Bilar och bildelar Auktoriserad bilskrot
Asbest Godkänd mottagare
Matavfall och brännbara hushållssopor I sopkärlet hemma
Följande tar vi inte emot Lämnas istället här
Sprutor och kanyler Apotek
Mediciner Apotek
Fyrverkerier, ej avfyrade Återförsäljare eller polisen
Explosiva varor och ammunition Polisen
Farligt avfall från verksamheter Godkänd mottagare
Bilar och bildelar Auktoriserad bilskrot
Asbest Godkänd mottagare
Matavfall och brännbara hushållssopor I sopkärlet hemma