Återvinningscentralen

Återvinningscentralen på Kretsloppsgården

Här kan du lämna de flesta avfallsslag såsom grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall samt förpackningar och tidningar. Avfallet sorteras i ca 20 olika fraktioner som sedan återvinns eller tas omhand på olika sätt. Trädgårdsavfall kan du lämna dygnet runt på avsedd plats bredvid infarten till återvinningscentralen.

Öppettider

Adress: Riktvägen 3, Aneby

måndag 15-19
tisdag – fredag 15-18
lördag 10-13

Trädgårdsavfall kan du lämna dygnet runt.

Avvikande öppettider

Stängt följande dagar:

November 2019
Lördag 2 november – Alla helgons dag

December 2019
Tisdag 24 december – Julafton
Onsdag 25 december – Juldagen
Torsdag 26 december – Annandag jul
Tisdag 31 december – Nyårsafton
Onsdag 1 januari 2020 – Nyårsdagen
Måndag 6 januari 2020 – Trettondedag jul

Träavfall

Lämna ditt träavfall enkelt bredvid Kretsloppsgården måndagar kl. 15-19 och lördagar kl 10-13, skyltning finns på plats. Övriga dagar lämnar du i container inne på återvinningscentralen.

Översiktsbild återvinningscentralen på Kretsloppsgården

Översiktsbild av återvinningscentralen på Kretsloppsgården. Klicka på bilden för att göra den större. 

För att underlätta arbetet på återvinningscentralen ber vi dig tänka på följande

  • Sortera avfallet redan hemma när du lastar bilen eller släpet. På så vis minskar du risken för köbildning på återvinningscentralen.
  • Fråga personalen om du är osäker.
  • Sortera avfallet enligt de anvisningar som finns. Felaktig sortering kan leda till att hela partier av material förstörs.

Återanvändning

Om du vill lämna något som du anser går att återanvända t.ex möbler, cykel, böcker o.s.v kan du lämna det i containern för återbruk på området. Saker som lämnas i denna container säljs i second handbutiken Brunnsboden på Kretsloppsgården. Prata gärna med personalen på plats om du undrar över något.