Återvinningscentralen

Återvinningscentralen på Kretsloppsgården

Här kan du lämna de flesta avfallsslag såsom grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall, farligt avfall samt förpackningar och tidningar. Avfallet sorteras i ca 20 olika fraktioner som sedan återvinns eller tas omhand på olika sätt. Trädgårdsavfall kan du lämna dygnet runt på avsedd plats bredvid infarten till återvinningscentralen.

Öppettider

Adress: Riktvägen 3, Aneby

måndag 15-19
tisdag – fredag 15-18
lördag 10-13

Trädgårdsavfall kan du lämna dygnet runt.

Träavfall

Lämna ditt träavfall enkelt bredvid Kretsloppsgården måndagar kl. 15-19 och lördagar kl 10-13, skyltning finns på plats. Övriga dagar lämnar du i container inne på återvinningscentralen.

Översiktsbild av återvinningscentralen på Kretsloppsgården. 

Avvikande öppettider

Stängt följande dagar:

April 2019
Fredag 19 april – Långfredag
Lördag 20 april – Påskafton
Måndag 22 april – Annandag påsk
Tisdag 30 april – Valborgsmässoafton

Maj 2019
Onsdag 1 maj – Första maj
Torsdag 30 maj – Kristi Himmelfärdsdag

Juni 2019
Torsdag 6 juni – Nationaldagen
Lördag 8 juni – Pingstafton
Fredag 21 juni – Midsommarafton
Lördag 22 juni – Midsommardagen

För att underlätta arbetet på återvinningscentralen ber vi dig tänka på följande

  • Sortera avfallet redan hemma när du lastar bilen eller släpet. På så vis minskar du risken för köbildning på återvinningscentralen.
  • Fråga personalen om du är osäker.
  • Sortera avfallet enligt de anvisningar som finns. Felaktig sortering kan leda till att hela partier av material förstörs.

Återanvändning

Om du vill lämna något som du anser går att återanvända t.ex möbler, cykel, böcker o.s.v talar du om det för personalen på rampen som då ser till att det hamnar på Kretsloppsgården för upprustning och försäljning.