Avgifter avfall

Avfallstaxan sätts av kommunfullmäktige i Aneby, och täcker kostnaden för insamling, transport och behandling av avfall. Du kan läsa avfallstaxan i sin helhet här:

Avfallstaxa för Aneby kommun

Samtliga avgifter är inklusive moms.

Sophämtning i en- och tvåbostadshus

  Tvådelat 240-liters kärl Tvådelat 370-liters kärl
26 hämtningar per år 3 273 kr 4 332 kr
13 hämtningar per år* 2 394 kr

*Abonnemang med hämtning av restavfall var fjärde vecka kan beviljas under förutsättning att hemkompostering har godkänts, allt matavfall komposteras och 240 liters kärlet används.

Sophämtning i fritidshus

  Tvådelat 240-liters kärl Tvådelat 370-liters kärl
10 hämtningar per säsong* 1 531 kr 1 938 kr

*Varannan vecka under perioden maj-september.

Extra hämtning

  Kärl upp till 370 liter
Hämtning inom 3 arbetsdagar 350 kr
Hämtning inom 14 dagar (fritidshus) 200 kr

Gemensam avfallsbehållare

Två eller tre fastigheter som gränsar till varandra kan dela avfallsbehållare om förutsättningar för gemensam avfallsbehållare i kommunens avfallsföreskrifter uppfylls.  Varje fastighetsinnehavare betalar då en fast avgift plus hälften av den rörliga avgiften för abonnemanget. Om ena fastigheten är en permanentbostad och andra ett fritidshus betalar varje fastighetsinnehavare för respektive boendetyp.

  Tvådelat 240-liters kärl Tvådelat 370-liters kärl
Fast avgift en- två bostadshus 1 320 kr 1 320 kr
Rörlig avgift 26 hämtningar per år
(en- och tvåbostadshus)
1 953 kr 3 012 kr
Fast avgift fritidshus 780 kr 780 kr
Rörlig avgift 10 hämtningar per år (fritidshus) 751 kr 1 158 kr

Byte eller hemtagning av kärl

  Avgift
Byte eller hemtagning av kärl* 288 kr

*Vid ägarbyte är byte eller hemtagning av kärl avgiftsfritt.

Uppehåll i sophämtning

  Avgift per år
Fast avgift under uppehåll i sophämtning 780 kr

Latrin

  Avgift per behållare och hämtning
Latrinhämtning 690 kr

Grovavfall, bygg- och rivningsavfall, elavfall och farligt avfall

  Avgift per hämtning
Hämtning av grovavfall (max 3 kbm) 1 000 kr
Hämtning av vitvaror 0 kr
Bygg- och rivningsavfall som inte uppstått i kommersiell verksamhet, hämtas i storsäck* (max 3 kbm) 1 000 kr

*Får inte innehålla farligt avfall. Storsäck tillhandahålls av avfallsorganisationen.

Trädgårdsavfallsabonnemang

  Avgift per år
15 hämtningar per säsong* 750 kr

*Varannan vecka under perioden april – november.

Hämtning av trädgårdsavfall

  Avgift per hämtning
Hämtning av buntat eller paketerat trädgårdsavfall (max 3 kbm) 1 000 kr

 

Tömning av enskilt avlopp

Ordinarie tömning enligt avfallsorganisationens schema

  Avgift per tömning
Storlek upp till 3 kubikmeter 1 559 kr
Storlek 3,1–6 kubikmeter 2 314 kr
Storlek 6,1–10 kubikmeter 3 069 kr

Extra tömning

  Tilläggsavgift
Tömning inom en vecka 395 kr
Tömning inom 1 dygn, ordinarie arbetstid* 1 095 kr

*Ordinarie arbetstid är vardagar kl. 7-16.

Bomkörning

Framkörningskostnad när tömning ej har kunnat genomföras, så kallad bomkörning.

  Avgift
Bomkörning 565 kr