Välj en sida

Ändrad sophämtning och öppettider midsommar

I samband med midsommar ändras sophämtningsdagen för dig som har ordinarie hämtning fredagar udda veckor. Helgdag Ordinarie tömningsdag Ny tömningsdag Midsommarafton Fredag 24 juni Torsdag 23 juni   Öppettider återvinningscentralen Torsdag 23 juni: Öppet...

VA-plan för samråd

Ett förslag till VA-plan för Aneby kommun har tagits fram i samarbete mellan Amaq och Samhällsbyggnadsavdelningen, och du har nu möjlighet att lämna synpunkter. VA-planen berör både allmän och enskild dricksvattenförsörjning och hantering av spill- och dagvatten....

Ändrad sophämtningsdag och öppettider Sveriges nationaldag

I samband med Sveriges nationaldag så har vi förändrade öppettider och sophämtning. Återvinningscentralen och kundservice stängt Sveriges nationaldag, 6 juni, stängt. Ändrad sophämtningsdag Du som har ordinarie sophämtningsdag måndagar udda veckor kommer i stället att...

1 september höjs fjärrvärmepriset

Från och med 1 september 2022 höjs fjärrvärmepriset med 7 procent. Priset höjs som en följd av ökade bränslekostnader. Den nya taxan gäller från och med den 1 september 2022 fram till och med den 31 augusti 2023.  

Ändrad sophämtningsdag och öppettider Kristi himmelsfärd

I samband med Kristi himmelsfärd så har vi förändrade öppettider och sophämtning. Ändrad sophämtningsdag På grund av miss i kommunikationen hämtades soporna hos er som har sophämtning torsdagar udda veckor onsdagen den 25 maj istället för fredagen den 27 maj. Om dina...

Vi har anslutit oss till Kivra

Vad innebär detta? Du som är ansluten till Kivra och brukar få dina fakturor från oss med papperspost eller e-post kommer i stället att få dina fakturor till Kivra. Du som är ansluten till Kivra och har autogiro kommer att få fakturor till Kivra, men betalningen sker...

Ändrade sophämtningsdagar och ändrade öppettider under påsk

Ändrade sophämtningsdagar I samband med helgdagarna under påsk så kommer sophämtningsdagar att flyttas. Helgdag Ordinarie tömningsdag Ny tömningsdag Långfredag Fredag 15 april Torsdag 14 april Annandag påsk Måndag 18 april Tisdag 19 april Övriga dagar sker tömning som...

Vi söker en ekonomiansvarig

På toppen av det småländska Höglandet hittar du Aneby, en av landets mindre kommuner. Att arbeta i ett litet bolag i en mindre kommun har många fördelar; närheten mellan människor ökar, liksom möjligheterna att påverka och vara delaktig i kommunens utveckling. Aneby...

Nya skyltar på återvinningscentralen

Nu skyltar vi om på återvinningscentralen. Du som besöker återvinningscentralen kommer att mötas av nya skyltar, med ny design och en del nya fraktionsnamn. De nya skyltarna bygger på ett gemensamt nordiskt skyltsystem.    Brännbart blir Energiåtervinning En av...

Vi söker en drifttekniker – vatten och avlopp samt fjärrvärme

Arbetsuppgifter Vår målsättning inom VA är att producera ett gott dricksvatten av hög kvalitet, distribuera det på ett kvalitetssäkert sätt samt att rena avloppsvattnet för återförande till naturens kretslopp. Inom fjärrvärmeverksamheten är målsättningen att leverera...