Vi söker en drifttekniker – vatten och avlopp samt fjärrvärme

Arbetsuppgifter Vår målsättning inom VA är att producera ett gott dricksvatten av hög kvalitet, distribuera det på ett kvalitetssäkert sätt samt att rena avloppsvattnet för återförande till naturens kretslopp. Inom fjärrvärmeverksamheten är målsättningen att leverera...

Ny avgift för verksamheter som lämnar matfett

Från och med 2022 införs en avgift för företag och verksamhetsutövare som lämnar matfett på återvinningscentralen. Den aktuella avgiften för att lämna matfett är 10 kronor per liter. Kontakta personalen på återvinningscentralen för att betala.   Varför kostar det...

Anmäl dig till e-faktura

Visst händer det ibland att man förlägger den där pappersfakturan som kommer? Eller glömmer att lägga in den i internetbanken för betalning? Som privatperson har du möjlighet att anmäla dig till e-faktura. Med e-faktura slipper du registrera OCR-nummer, belopp och...

Nya avfallsföreskrifter antagna

Aneby Miljö & Vatten och Aneby kommun har under 2021 gemensamt tagit fram nya avfallsföreskrifter som antogs i kommunfullmäktige 13 december 2021, KF § 115. Föreskrifterna börjar gälla 2022-01-01 men de flesta förändringar sker först i mars 2023, då nuvarande...

Nya taxor för 2022

Kommunfullmäktige har 2020-12-13 tagit beslut om ny taxa för avfall och för vatten och avlopp. De nya taxorna gäller från och med 2022-01-01. Avfall Avgifterna för sophämtning höjs med 9%. För en villa med 140-liters sopkärl och hämtning varannan vecka innebär detta...

Vi söker en energi- och miljöingenjör

Om arbetsplatsen Aneby Miljö & Vatten AB, Amaq, är ett helägt kommunalt bolag som bildades 2002 av Aneby kommun. Vårt uppdrag är att se till att de som har kommunalt vatten får det levererat hem till sig och att avloppsvattnet renas på ett miljöriktigt sätt. Våra...

Sortera rätt efter julen

Såhär sorterar du efter julen:  Presentpapper, kartonger och wellpapp sorteras som pappersförpackning. Kom ihåg att vika ihop kartonger och wellpapp. Presentsnören, etiketter och tejp sorteras som restavfall. Julkort och kuvert sorteras som restavfall. Cellofan,...

Julgransinsamling

Ta bort allt pynt från granen och lägg den på en av insamlingsplatserna senast 6.30 den 13 januari 2022. Du är också välkommen att lämna din julgran på återvinningscentralen. Julgranarna läggs i fraktionen Ris & Grenar, som är öppen dygnet runt.  ...

Ändrade öppettider och sophämtningsdag jul och nyår

Ändrade sophämtningsdagar I samband med jul och nyår så kommer sophämtningsdagar att flyttas. Helgdagar Ordinarie tömningsdag Ny tömningsdag Julafton Fredag 24 december Torsdag 23 december Nyårsafton Fredag 31 december Torsdag 30 december Trettondagen Torsdag 6...

Tips till mer avfallssnåla julklappar

Funderar du på årets julklappar? Julen är en tid då det generellt sätt uppstår mycket avfall, inte minst från klapparna. I bilderna nedan kan du få inspiration till mer avfallssnåla klappar. 🎄🎁

Förslag om framtida fastighetsnära insamling av förpackningar

Regeringen har tagit fram ett förslag att förpackningar ska samlas in fastighetsnära av kommunerna senast 2026. Detta innebär att förpackningar samlas in i direkt anslutning till boendet. För lägenheter betyder det oftast sortering i soprum eller miljöhus och för...