Nu kan du ladda ned sorteringsblad på 34 olika språk. I bladen finns kortfattad information om hur och varför du ska sortera. Ladda ner och skriv ut bladen på dubbelsidig A4.
 
Du hittar sorteringsbladen på www.amaq.se/sortering
 
Sorteringsbladen är framtagna av avfallsportalen sopor.nu.
 
Tack för att du sorterar! ♻️💚