Från och med april 2024 byter vi från Plusgiro till Bankgiro.

Du som betalar via internetbank behöver lägga till vårt bankgironummer 5387-2404 som mottagare.

Du som betalar via avi använder bankgiroavin som du får med fakturan.

Plusgirokontot tas bort eftersom vi byter bank efter en gemensam upphandling inom Höglandsförbundet. Det innebär att vi inte längre kommer att ha kvar vårt plusgirokonto.