Nedskräpning och dumpning av avfall på återvinningsstationer har varit ett stadigt växande problem i Sverige under senare år. Utöver den otrevliga miljön som det orsakar, innebär det också kostnader, kan locka till sig skadedjur och försämra tillgängligheten för besökare som ska återvinna. För att komma till rätta med problemet behöver vi hjälpas åt att göra rätt.

Nedskräpningen kan påverka din avfallstaxa 

Sedan 1 januari 2024 drivs återvinningsstationerna av de kommunala renhållningsbolagen, Aneby Miljö & Vatten, Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk. Samtliga stationer städas regelbundet, vissa så ofta som varje vardag, men det är inte alltid som det räcker. Ser du en station som behöver tömmas eller städas kan du göra en felanmälan. 

Nedskräpning och dumpning på kommunernas återvinningsstationer skapar inte bara en trist miljö, det medför också kostnader. Kostnaderna för nedskräpningen landar på kommunen och de kommunala avfallsbolagen, och kan komma att påverka avfallstaxan.  

Endast förpackningar, tidningar och batterier hör hemma på återvinningsstationen 

Orsakerna till dumpningen och nedskräpningen kan variera, det kan bero på ovilja att göra rätt för sig, bekvämlighet eller okunskap. Om du ser någon som gör fel, förklara gärna hur det ska vara – endast förpackningar, tidningar och batterier på återvinningsstationen. Som förpackning räknas allt material som används för att omsluta, skydda eller presentera en vara tills det att den används eller är förbrukad. Rest- och matavfall hör hemma i avfallsbehållaren vid ditt hem. Övrigt avfall ska lämnas på återvinningscentralen. Tillsammans hjälps vi åt att göra rätt.   

2026 får du fastighetsnära insamling av förpackningar 

Regeringen har beslutat att alla fastigheter ska ha fastighetsnära insamling av förpackningar senast 1 januari 2027. I Aneby, Eksjö och Nässjö kommuner planerar avfallsbolagen Aneby Miljö & Vatten, Eksjö Energi och Nässjö Affärsverk att införa fastighetsnära insamling under 2026. Mer information om detta kommer hösten 2024. Håll koll på www.amaq.se, www.eksjoenergi.se och www.nav.se 

Återvinningsstationer kommer att finnas kvar för även när hushållen har fått fastighetsnära insamling. De behövs för att kunna lämna större förpackningar och andra förpackningar som inte får plats i kärlet hemma. Hur många och vilka återvinningsstationer som kommer finnas kvar är ännu inte bestämt än.  

Din sortering gör skillnad 

Sortering är en förutsättning för att förpackningar ska kunna återvinnas. När du sorterar ditt avfall väl kan farliga ämnen tas om hand på ett säkert sätt, och vi sparar på energi och viktiga råvaror. När förpackningar läggs i restavfallet kan de inte återvinnas, utan bidrar i stället till onödiga utsläpp vid förbränning och till en fortsatt efterfrågan på fossil råvara för att kunna tillverka nya förpackningar. 

Visste du att en återvunnen aluminiumburk spar energi som räcker till ett dygn vid datorn? Du kan koka 38 koppar kaffe på din dagstidning? Och om varje svenskt hushåll återvinner en extra plastförpackning i månaden kan koldioxidutsläppen minska motsvarande utsläppen från 1 200 bensindrivna bilar per år. Tack för att du sorterar!