Från och med 1 september 2024 träder en ny fjärrvärmetaxa i kraft. De sedan tidigare höga bränslepriserna har fortsatt öka, men tack vare interna kostnadseffektiviseringar behöver inte fjärrvärmetaxan höjas. Priset i den nya fjärrvärmetaxan lämnas därför oförändrat jämfört med den tidigare taxan.

Biobränsle är den största kostnadsposten i Amaqs fjärrvärmeanläggning. Under de senaste åren har efterfrågan på biobränsle inom EU ökat markant, samtidigt som tillgången har minskat, bland annat på grund av kriget i Ukraina. Detta lett till att råvarupriserna har stigit kraftigt, vilket har tvingat många fjärrvärmebolag har, inklusive Amaq, att höja sina taxor de senaste åren.

Kostnaden för stamvedsflis, som är det huvudsakliga biobränslet i Amaqs fjärrvärmeproduktion, har ökat sedan förra året. Samtidigt har kostnaden för pellets, som också används i fjärrvärmeproduktionen, sjunkit något. Sammantaget har bränslepriserna ökat, men genom att flisa stamvedsflis på plats vid fjärrvärmeanläggningen har bolaget kostnaderna kunnat hållas nere.

Amaqs styrelse har därför beslutat att behålla fjärrvärmetaxan oförändrad jämfört med föregående taxa. Den nya taxan gäller från och med 1 september 2024 till och med 31 augusti 2025.

Per-Erik Ekström, VD och ansvarig för fjärrvärmeverksamheten på Amaq, berättar:

–  Det känns bra att vi inte behöver höja priset igen i år, trots ökade kostnader för biobränsle. Vi gör vårt yttersta för att hålla nere kostnaderna samtidigt som vi säkerställer en stabil och hållbar värmeförsörjning för våra kunder.

En resurseffektiv uppvärmning

Vår fjärrvärme produceras i fjärrvärmeanläggningen i Aneby, som drivs av biobränsle. Detta innebär att vår fjärrvärme i princip är helt förnybar. Dessutom tar vi tillvara på en energiresurs som annars inte skulle komma till användning.

Bor du i Aneby och är intresserad av att koppla på dig till fjärrvärmenätet? Välkommen att kontakta oss för mer information!