Aneby Miljö & Vatten AB

Vi får din vardag att fungera

Kontakta oss

Regelbunden mätning av grundvattennivåer

Vi mäter regelbundet vattennivåerna i de kommunala vattentäkterna för att följa utvecklingen av grundvattennivåerna. Det har återhämtat sig något med senhöstens- och vinterns nederbörd. Det torra vädret innebär dock att våra vattenverk jobbar på högtryck....

Pacta och KFS blir Sobona

De två arbetsgivarorganisationerna för offentliga företag har gått ihop och bildar Sobona.  Namnet är inspirerat av latinets Societas (samhälle) plus Bonum (nytta). Den nya organisationen får 1100 företag inom 12 olika branscher. Beslutet om...

Ny råvattenbrunn i Jularp

Under våren har arbetet med att förbinda en ny råvattenbrunn med vattenverket i Aneby pågått. Arbetet är nu avslutat och den nya brunnen är sammankopplad med vattenverket. - Vi förväntar oss att kunna börja pumpa vatten från den nya brunnen ut på ledningsnätet redan...