Vintertips inför sophämtning

När det är snö och vinter kommer så finns det några åtgärder som du kan vidta för att säkerställa att sophämtningen fungerar så smidigt som möjligt:

  • Se till att vägarna till och runt ditt sopkärl är skottade och sandade vid vinterväglag.
  • Ta bort eventuell snö från sopkärlets lock.
  • Förhindra att påsarna fryser fast genom att se till att de är så torra som möjligt innan du lägger i dem i kärlet. Låt matavfall rinna av ordentligt och använd påsbehållaren, den ventilerar påsen och fukten avdunstar.
  • Rulla ihop påsarna ordentligt innan du lägger dem i kärlet.
  • Låt soppåsarna frysa utomhus innan du lägger dem i kärlet för att minska risken för att de fastnar.
  • Håll kärlet rent, eftersom kladdiga kärl kan göra så att påsar enklare fryser fast.
  • Om matavfallspåsarna ändå fryser fast, försök lossa på dem genom att skaka på sopkärlet eller peta med en spade eller kvast.